Inovatie in oftalmoterapie

Anatomia ochiului

ANATOMIA GLOBULUI OCULAR

 

Generalităţi

Ochiul, componentă a aparatului vizual periferic, reprezintă sediul celulelor fotoreceptoare care au rolul în transformarea energiei luminoase din spectrul vizibil (radiaţia cu lungime de undă 400-760 nm) în impulsuri nervoase care vor fi transmise spre cortex. Globul ocular este situat la nivelul orbitei şi este învelit de un strat de ţesut conjunctiv numit capsula Tenon, care îl separă de grăsimea orbitară. Orbita are nu numai rolul de a susţine şi direcţiona globul ocular cât şi de a determina o relaţie spaţială între ochi, factor fundamental în vederea binoculară.

 

Noţiuni de embriologie. Dezvoltarea globului ocular începe în ziua 22 prin apariţia a două şanţuri  la nivelul prozencefalului. Acestea se adâncesc şi apar veziculele optice care intră în contact cu ectodermul.  Vezicula optică suferă un proces de invaginare rezultând o structură numită cupa optică. Aceasta prezintă un perete intern şi unul extern separate prin spaţiul intraretinian. În partea inferioară invaginaţia cupei optice formează fisura coroidiană prin care pătrunde artera hialoidiană. Ulterior această fisură dispare astfel încât marginea continuă a cupei optice conturează locul viitoarei pupile. Dacă această fisură persită apare colobomul irian sub forma unei fante ce se poate extinde prin corpul ciliar şi coroidă până la nervul optic. Contactul veziculei optice cu ectodermul induce o îngroşare a acestuia numită placoda cristalinului care prin invaginare se transformă în vezicula cristalinului. Celulele peretelui posterior al acesteia se alungesc spre anterior formând fibrele cristaliniene, care ajung la peretele anterior al veziculei.  Apariţia granulelor pigmentare în peretele extern al cupei optice va da naştere epiteliului pigmentar retinian. Spaţiul intraretinian dispare şi în peretele intern al cupei optice se diferenţiază stratul celulelor fotoreceptoare şi stratul celulelor neuronale. Axonii acestora formează un strat fibros din care se diferenţiază fibrele nervului optic care străbat pediculul optic ce leagă cupa optică de prozencefal. Pediculul conţine o parte a arterei hialoidiene care devine artera centrală a retinei. În spaţiul dintre ectodermul de suprafaţă şi cupa optică celulele mezenchimale se diferenţiază în muşchii pupilei, muşchiul ciliar şi zonula lui Zinn. Mezenchimul care înconjură vezica optică evoluează în două straturi: unul intern din care apare coroida şi unul extern din care se formează sclera. Mezenchimul care participă la formarea polului anterior al ochiului este clivat prin vacuolizare. Acest spaţiu va deveni camera anterioară a ochiului. Stratul mezenchimal situat în exteriorul viitoarei camere anterioare se diferenţiază în stroma corneană acoperită la exterior de celule ectodermale (din care apar celulele epiteliului cornean). Stratul mezenchimal situat profund de camera anterioară formează membrana irido-pupilară care central suferă un proces de apoptoză ce va da naştere orificiului pupilar. Din mezenchimul interiorului cupei optice apar vasele hialoidiene şi corpul vitros.

1. Formă. Ochiul are forma unei sfere care poate fi împărţită în două părţi, o parte anterioară, transparentă  cu raza de 8 mm, care poate fi aproximată ca reprezentând a şasea parte dintr-o sferă şi o parte posterioară, opacă cu raza de 12 mm.

2. Dimensiuni. Globul ocular, uşor aplatizat supero-inferior, are următoarele dimensiuni: diametrul antero-posterior 24 mm, diametrul transvers 23.5 mm şi diametrul vertical 23.5 mm.

3. Greutatea şi volumul. Masa ochiului este de 7.5 g şi ocupă un volum de cca 6.5 cm3.

4. Anatomie de suprafaţă. Asimetria globului ocular permite evidenţierea următoarelor repere anatomice:

 1. Polul anterior care este situat la nivelul suprafeţei externe a corneei.
 2. Polul posterior este localizat pe suprafaţa sclerei.
 3. Axa anatomică (geometrică) reprezintă linia care trece prin cei doi poli şi este diferită de axa optică (care uneşte polul anterior cu centrul cristalinului) şi de axa vizuală (care uneşte punctul de fixaţie cu foveea). În mod normal, foveea este situată temporal de polul posterior al ochiului şi astfel unghiul format de axa anatomică şi axa vizuală corespunde unghiului K, care în acest caz are o valoare pozitivă. Dacă foveea este situată nazal de polul posterior, atunci unghiul K este negativ.
 4. Ecuatorul geometric este un cerc cu centrul la jumătatea distanţei dintre poli.
 5. Ecuatorul anatomic intersectează jumătatea meridianelor şi se află la 13.5 mm de limbul sclero-cornean.
 6. Meridianele reprezintă arcuri de cerc care unesc cei doi poli.
 7. Polul anterior se află într-un plan situat la 7 mm anterior de planul tangent la additusul orbitar.
 8. Axul geometric este paralel cu peretele medial al orbitei şi face un unghi de 45o cu peretele lateral al acesteia. În poziţia primară axul geometric se suprapune peste cel al orbitei care este situat la 22.5o atât de peretele medial cât şi de cel lateral.
 9. Distanţele dintre polii anteriori ai globului ocular este de 56-62 mm.
 10. Distanţele dintre ochi şi pereţii orbitei sunt următoarele: 4 mm superior, 5 mm lateral, 7 mm medial şi 7 mm inferior.

5. Raporturile orbitei cu globul ocular.

 1. Polul anterior se află într-un plan situat la 7 mm anterior de planul tangent la additusul orbitar.
 2. Axul geometric este paralel cu peretele medial al orbitei şi face un unghi de 45o cu peretele lateral al acesteia. În poziţia primară axul geometric se suprapune peste cel al orbitei care este situat la 22.5o atât de peretele medial cât şi de cel lateral.
 3. Distanţele dintre polii anteriori ai globului ocular este de 56-62 mm.
 4. Distanţele dintre ochi şi pereţii orbitei sunt următoarele: 4 mm superior, 5 mm lateral, 7 mm medial şi 7 mm inferior.

TUNICILE GLOBULUI OCULAR

Ochiul are trei tunici dispuse concentric  dinspre exterior spre interior: tunica externă, fibroasă (formată din cornee şi scleră), tunica mijlocie, uveală (uveea) şi tunica internă, nervoasă (retina). Aceste structuri învelesc conţinutul globului ocular reprezentat de mediile transparente (umoarea apoasă, cristalinul şi corpul vitros).

TUNICA FIBROASĂ

Corneea

 Corneea formează 1/6 anterioară a tunicii fibroase oculare şi este o structură avasculară, transparentă, o interfaţă cu rol fundamental în refracţia oculară (contribuind la cca 2/3 din puterea dioptrică o ochiului) . La limita dintre cornee şi scleră se află limbul sclero-cornean.

 1. Formă. Corneea are o formă eliptică la exterior şi circulară la interior.
 2. Grosimea. Corneea are o grosime medie de cca 550µ central şi 1000µ periferic.
 3. Greutate: 180 mg
 4. Suprafaţa anterioară are o formă ovală cu diametrul vertical de 10.6 mm şi cel orizontal de 11.7 mm. Aria sa este de 1.3 cm2. Această suprafaţă , interfaţa principală a mediilor refractive oculare are o rază de curbură de cca 7.8 mm ceea ce corespunde unei puteri dioptrice de 48.8 D, valoare care reprezintă ¾ din puterea refractivă a întregului sistem optic. Studiile topografice au arătat că suprafaţa anterioară corneană este asferică, adică raza de curbură nu este constantă ci este mai mare în periferie. Asfericitatea corneei are rolul de a compensa aberaţiile optice induse de variaţia diametrului pupilar.
 5. Suprafaţa posterioară este rotundă, are un diametru de 11.7 mm şi o rază de curbură de 6.5 mm.
 6. Limbul sclero-cornean reprezintă o bandă inelară de tranziţie dintre cornee şi scleră care se proiectează în secţiune între linia care trece prin marginile membranelor Descemet şi Bowman şi linia perpendiculară pe canalul Schlemm.
 7. Histologia corneei. Ţesutul cornean prezintă dinspre suprafaţă spre profunzime următoarele straturi:

a. Epiteliul cornean este format din 7-8 rânduri de celule şi are o grosime medie de cca 50µ. Acest strat este acoperit de filmul lacrimal cu rolul de lubrifiere, netezire şi protecţie. Filmul lacrimal are o grosime de 7µ şi este alcătuit din stratul anterior lipidic (secretat de glandele Meibomius), stratul mijlociu apos (secretat de glanda lacrimală) şi stratul posterior mucos (produs de celulele mucoase conjunctivale). Celulele epiteliului cornean sunt reprezentate de următoarele tipuri de celule:

celulele bazale care sunt dispuse într-un singur strat cu activitate mitotică intensă şi au o formă prismatică cu baza poligonală. Membranele laterale şi cele anterioare aderă de celulele învecinate prin desmozomi. Aderenţa acestor celule de membrana bazală se face prin hemidesmozomi care prin intermediul integrinelor şi polipeptidelor (180 D, 200 D, 230 D, 480 D) mediază conexiunea cu filamentele intermediare de keratină citoplasmatică. Membrana bazală este produsă de celulele bazale, are o grosime de 90 nm şi ultrastructural este trilaminată: lamina lucida, lamina densa şi lamina reticulată (deja aceasta aparţinând membranei Bowman). Substratul aderenţei epiteliului de membrana bazală, sunt filamentele fine care pornesc de la hemidesmozomi, traversează lamina densa şi se unesc sub forma unor filamente de ancorare striate alcătuite din colagen tip VII. Aceste filamente se termină prin plăci de ancorare constituite din colagen tip IV în membrana Bowman. Lamina densa a membranei bazale poate fi foarte subţire sau chiar absentă în zona centrală a corneei. Celulele stratului bazal se divid, se diferenţiază şi migrează prin stratul intermediar spre stratul apical. Acest proces durează aproximativ 7-10 zile după care celulele sunt eliminate în lacrimi. Eroziunile corneene au ca sursă de acoperire nu numai aceste celule bazale ci şi celulele stem limbice.

celulele intermediare (wing cells) sunt dispuse pe 2-3 straturi , au o formă poligonală şi prezintă prelungiri celulare. Ele sunt ancorate de celulele învecinate prin desmozomi.

celulele apicale sunt turtite şi pe suprafaţa lor prezintă microvili şi microplici acoperite de glicocalix, un strat glicoproteic cu rolul de aderenţă pentru stratului mucos al filmului lacrimal. Între aceste celule există atât desmozomi cât şi joncţiuni strânse.

b. Membrana Bowmann (limitanta anterioară) este o structură acelulară, colagenică cu o grosime de 10µ. Ea este formată din fibre de colagen de tip I, III, V, VI învelite de o matrice amorfă. Suprafaţa anterioară a acestei structuri prezintă pori de cca 1µ diametru prin care fibrele nervoase ajung subepitelial. Suprafaţa posterioară este strabătută de fibrile colagenice care ancorează puternic membrana Bowmann de stroma adiacentă.

c. Stroma corneană are o grosime de 450µ în zona centrală şi de 900µ periferic. Ea este alcătuită dintr-o reţea de fibre de colagen tip I,III,V,VI şi o substanţă fundamentală care este compusă în principal din proteoglicani. Aceste molecule sunt sintetizate de keratocitele stromale ale căror procese stelate se interconectează realizând astfel o reţea în spaţiul interlamelar. Leziunile stromale pot transforma aceste celule în fibroblaste. Fibrele de colagen tip I sunt organizate în structuri fibrilare cu diametrul de 30 nm separate prin spaţii de 60 nm. Fibrilele se dispun în lamele paralele cu suprafaţa corneei, de-a lungul meridianelor cât şi circumferenţial în vecinătatea limbului sclero-cornean. Fibrilele sunt dispuse paralel în cadrul aceleiaşi lamele dar sunt orientate oblic în raport cu lamelele vecine. Ochiurile reţelei fibrilare sunt spaţiile de 60 nm şi deci întreaga reţea se comportă ca o reţea de difracţie cu o geometrie precisă în care are loc un fenomen de interferenţă destructivă. Acesta reprezintă o anulare a undelor emergente din reţea şi în acest fel este asigurată transparenţa corneei. Edemul cornean prin mărirea acestor spaţii modifică fenomenul de interferenţă, creşte dispersia luminii şi scade transparenţa. Substanţa fundamentală este formată din proteoglicani, molecule care conţin keratan sulfat şi dermatan sulfat, glicozaminoglicani care reglează conţinutului de apă al stromei.

d. Membrana Descemet (limitanta posterioară) are o grosime de cca 9µ şi este o structură colagenică fibrilară (colagen tip III, IV, V, VI) sintetizată de endoteliul cornean. Din punct de vedere ultrastructural prezintă trei zone: zona anterioară (adiacentă stromei, are o grosime de 0.3µ şi este străbătută de fibre de colagen scurte care determină o aderenţă scăzută între stromă şi membrana Descemet), zona mijlocie (are o grosime de 3µ şi este formată dintr-o reţea lamelară geometrică cu ochiuri de 100 nm) şi zona posterioară (de 5.7µ, care are o structură fibrilogranulară); fibrilele sunt dispuse în trei grupuri: fibrilele anterioare care ajung la scleră profund de canalul Schlemm, fibrilele mijlocii de care se ataşează muşchiului ciliar şi cele posterioare care se inseră prin intermediul ligamentului pectineu Huneck pe iris.

e. Endoteliul cornean este un strat format din cca 450000 de celule turtite, hexagonale (5µ înălţime, 20µ lăţime). Celulele au trei suprafeţe: apicală, laterală şi bazală. Suprafaţa apicală prezintă microvili, iar cea laterală posedă joncţiuni strânse prin care aderă de celulele învecinate. Celulele endoteliale nu se pot divide, numărul lor scăzând cu vârsta. Fluidul din camera anterioară trece pasiv pe cale paracelulară în stroma corneană dar celulele endoteliale prin procesele de transport ionic activ împiedică hidratarea stromală excesivă.

 1. Vascularizaţia corneei. Corneea nu posedă vase sanguine sau limfatice. Totuşi, la nivelul stromei există un sistem lacunar prin care difuzează fluidul care transportă substanţele necesare metabolismului cornean şi oxigenul . Acesta ajunge prin difuziune atât din umoarea apoasă cât şi prin interfaţa film lacrimal-epiteliu cornean.
 2. Inervaţia corneei. Fibrele nervoase corneene sunt prelungirile periferice ale neuronilor pseudounipolari din ganglionul trigeminal Gasser. Aceştia reprezintă protoneuronii căii sensibilităţii tactile, termice şi dureroase Pentru a ajunge la cornee prelungirile periferice străbat nervul oftalmic, nervul nazociliar, nervii ciliari lungi şi scurţi. După ce traversează spaţiul supracoroidian formează un plex nervos circumferenţial în jurul limbului din care se desprind cca 70 de filete nervoase care pătrund radiar în stroma corneană. După un traiect intrastromal de 2 mm, ele pierd teaca de mielină, traversează partea mijlocie a stromei şi emit spre planurile superficiale filete care se organizează sub forma unui plex subepitelial profund de membrana Bowman. Din acesta pleacă fibre care perforează membrana Bowman şi realizează plexul intraepitelial ce se ramifică în jurul celulelor epiteliale.

 

Sclera

Sclera  formează 5/6 posterioare ale tunicii externe, fibroase a globului ocular. Ea are rolul de a proteja conţinutul ocular şi de a menţine forma ochiului. Datorită structurii sale şi a conţinutului de 75% apă, sclera are un aspect opac şi este extrem de rezistentă.

 1. Grosimea sclerei este minimă în zona de inserţie a muşchilor drepţi (300µ) şi maximă la nivelul canalului scleral al nervului optic (1000µ).
 2. Suprafaţa externă a sclerei este albicioasă şi vine în raport cu ţesutul adipos orbitar prin intermediul capsulei Tenon. Acesta aparţine sistemului fascial al orbitei şi se ataşează la limbul sclero-cornean şi la teaca durală a nervului optic. Acestă capsulă trimite prelungiri tubulare în jurul muşchilor drepţi. Pe suprafaţa sclerei se observă următoarele elemente:
  1. Inserţiile muşchilor drepţi se află localizate de-a lungul spiralei lui Tillaux la următoarele distanţe faţă de limbul sclero-cornean: 5.5 mm (muşchiul drept medial), 6.5 mm (muşchiul drept inferior), 6.9 mm (muşchiul drept lateral) şi 7.7 (muşchiul drept superior).
  2. Inserţiile muşchilor oblici se află în cadranul postero-supero-temporal pentru muşchiul oblic superior (la 14 mm de limbul sclero-cornean posterior de inserţia muşchiului drept superior, extremitatea posterioară a tendonului acestuia ajungând la 8 mm superior de polul posterior al ochiului în raport cu vena vorticoasă supero-laterală) şi în cadranul postero-infero-temporal pentru muşchiul oblic inferior (la 17 mm de limbul sclero-cornean, la 4.5 mm lateral de nervul optic şi la 2 mm infero-temporal de maculă).
  3. Orificiile venelor vorticoase reprezintă punctele de emergenţă ale celor patru vene vorticoase care străbat oblic sclera. Distanţele orificiilor în raport cu limbul sclero-cornean este următoarea: 22 mm vena vorticoasă supero-externă, 20 mm vena vorticoasă supero-internă, 19 mm vena vorticoasă infero-externă şi 18.5 mm vena vorticoasă infero-internă.
  4. Orificiile nervilor şi arterelor ciliare scurte posterioare se dispun de-a lungul unui inel din jurul canalului scleral al nervului optic.
  5. Orificiile nervilor şi arterelor ciliare lungi posterioare sunt situate medial şi lateral de canalul scleral al nervului optic.
  6. Orificiile arterelor ciliare scurte anterioare se află anterior de inserţiile muşchilor drepţi.
 3. Suprafaţa internă a sclerei are o culoare brună şi vine în raport cu spaţiul supracoroidian.
 4. Canalul scleral al nervului optic (orificiul scleral posterior) are diametrul intern de 1.5 mm şi cel extern de 3 mm. În 1/3 internă a acestui canal, lamelele sclerale formează lama cribroasă străbătută de numeroase orificii acoperite de ţesut glial. Acestea conţin axonii celulelor ganglionare care participă la formarea nervului optic. În lama cribroasă se află două orificii separate pentru artera şi vena centrală a retinei.
 5. Orificiul scleral anterior corespunde limbului sclero-cornean. Acesta este o zonă de tranziţie care prezintă la exterior şanţul scleral extern şi la interior şanţul scleral intern care vine în raport cu trabeculul, canalul Schlemm şi cu pintenul scleral.
 6. Structura histologică. Sclera este formată din următoarele straturi: stratul episcleral, stroma sclerală şi lamina fusca.
  1. Stratul episcleral este situat profund de capsula Tenon şi are în componenţa sa fibre de colagen, fibre elastice, fibroblaşti, melanocite şi substanţă fundamentală. Acest strat este vascularizat de arterele ciliare anterioare şi posterioare.
  2. Stroma sclerală conţine fibre de colagen dispuse în benzi fibroase de 100µ lungime care conferă o rezistenţă deosebită acestei structuri. În straturile superficiale aceste benzi sunt dispuse circular în jurul inserţiilor muşchilor drepţi şi oblici şi a canalului scleral al nervului optic. În straturile profunde benzile fibroase sunt aşezate meridional.
  3. Lamina fusca conţine un mare număr de melanocite care dau culoarea brună suprafeţei interne a sclerei. Ea prezintă şanţuri străbătute de nervii şi arterele ciliare posterioare.
 7. Vascularizaţia sclerei
  1. Arterele ciliare anterioare participă la vascularizaţia stratului episcleral prin cele şapte artere ciliare scurte anterioare care provin din ramurile musculare ale muşchilor drepţi desprinse din artera oftalmică. Arterele ciliare scurte anterioare străbat stratul episcleral, anterior de inserţiile muşchilor drepţi şi se anastomozează la 3 mm posterior de limbul sclero-cornean, unde formează cercul episcleral anterior. Din acesta se desprind ramuri care formează plexul conjunctival anterior, plexurile episclerale superficial şi profund şi arcadele arteriale limbice. Ramurile terminale ale arterelor ciliare anterioare se anastomozează în corpul ciliar cu ramuri din arterele ciliare lungi şi scurte şi participă la formarea marelui cerc arterial al irisului. Arterele sclerale perforante anterioare stabilesc anastomoze între cercul arterial episcleral şi marele cerc arterial al irisului.
  2. Arterele ciliare lungi posterioare (medială şi laterală) au originea în artera oftalmică şi împreună cu nervii omonimi străbat sclera medial şi lateral de nervul optic şi ajung în spaţiul supracoroidian şi vor contribui la formarea marelui cerc arterial al irisului.
  3. Arterele ciliare scurte posterioare au originea în artera oftalmică , străbat sclera în jurul nervului optic, spaţiul supracoroidian şi se anastomozează cu arterele ciliare lungi posterioare. Ele contribuie la vascularizaţia stratului episcleral din partea posterioară a sclerei.
  4. Venele sclerei. Cercul venos limbic şi canalul Schlemm drenează în venele colectoare episclerale. Acestea vor forma venele ciliare anterioare. Partea posterioară a sclerei drenează în venele vorticoase.
 8. Inervaţia sclerei. Nervii ciliari lungi posteriori inervează partea preecuatorială a sclerei şi nervii ciliari scurţi partea retroecuatorială.

 

TUNICA VASCULARĂ

Tunica mijlocie a ochiului sau tractul uveal cuprinde irisul, corpul ciliar şi coroida şi se află între tunica fibroasă şi cea nervoasă. Coroida tapetează suprafaţa internă a sclerei între discul optic şi ora serrata; corpul ciliar se întinde între ora serrata şi circumferinţa irisului.

 

Irisul

Irisul formează partea anterioară a tunicii vasculare şi are aspectul unei diafragme care separă camera anterioară de camera posterioară a ochiului. În centru prezintă un orificiu, pupila, care are rolul de a regla lumina incidentă.

 1. Dimensiuni. Irisul are un diametru de 12 mm şi o grosime de 300µ.
 2. Raporturi. Irisul limitează posterior camera anterioară care conţine umoarea apoasă. Posterior, irisul vine în raport cu camera posterioară şi cu cristalinul.
 3. Elemente anatomice.
  1. Pupila reprezintă o apertură circulară cu diametrul de 3-5 mm uşor descentrată infero-nazal.
  2. Suprafaţa anterioară a irisului este împărţită de colareta iriană, cea mai groasă porţiune a irisului (600µ) în două zone: zona pupilară (centrală) şi zona ciliară (periferică). Pe suprafaţa zonei pupilare se observă trabecule groase şi ramificate, orientate radiar, care separă depresiuni numite criptele Fuchs. Acestea sunt defecte ale straturilor anterioare ale stromei. Zona ciliară este străbătută de creste radiare ridicate de vase sanguine şi poate fi subîmpărţită în trei zone concentrice: o arie internă (netedă), o arie intermediară (brăzdată de şanţuri) şi o arie externă (vizibilă doar gonioscopic).
  3. Suprafaţa iriană posterioară este netedă şi străbătută de şanţuri şi de plici radiare. Acestea pot fi plici structurale (care se întind din apropierea marginii pupilare spre procesele ciliare) şi plici de contracţie (care separă şanţurile corespunzătoarele crestelor radiare ale suprafeţei anterioare).
 4. Structura histologică. Dinspre anterior spre posterior irisul prezintă următoarele straturi:
  1. Stratul anterior marginal conţine o reţea de melanocite şi fibroblaste şi în apropierea marginii pupilare fuzionează cu epiteliul pigmentar.
  2. Stroma iriană se află în spaţiul dintre stratul anterior marginal şi muşchiul dilatator al pupilei. Ea este formată dintr-o reţea de fibre colagenice în ochiurile căreia se află fibroblaste, melanocite, mastocite, macrofage, limfocite şi substanţă fundamentală. Fibrele de colagen se condensează în jurul vaselor şi nervilor stromali. La nivelul stromei, în vecinătatea marginii pupilare se află muşchiul sfincter al pupilei, o bandă musculară de cca 1mm grosime. Celulele musculare, organizate în fascicule separate de septuri,  sunt fusiforme şi orientate paralel cu marginea pupilei. Contracţia acestora este urmată de micşorarea pupilei.
  3. Stratul muşchiului dilatator al pupilei are o grosime de 4µ şi este format din celule musculare dispuse radiar. Ele trimit prelungiri anterioare spre muşchiul sfincter al pupilei de care este separat printr-un strat de ţesut conjunctiv.
  4. Stratul epitelial pigmentar anterior prezintă o suprafaţă bazală în raport cu stratul precedent şi o suprafaţă apicală care aderă prin joncţiuni strânse şi desmozomi de suprafaţa apicală a epiteliului posterior.
  5. Stratul epitelial pigmentar posterior este alcătuit din celule pigmentate piramidale.
 5. Vascularizaţia irisului. Arterele provin din marele cerc arterial al irisului situat în stroma corpului ciliar. Din acesta pornesc artere spiralate cu traiect radiar prin stroma iriană, care ajung în vecinătatea marginii pupilare unde formează micul inel arterial al irisului care de cele mai multe ori este incomplet.
 6. Inervaţia irisului. Nervii ciliari scurţi proveniţi din ganglionul ciliar străbat sclera în jurul nervului optic, emit ramuri care formează un plex coroidian din care în partea anterioară se individualizează plexul ciliar şi plexul irian stromal. Acesta conţine fibre senzitive ale nervului trigemen şi fibre vegetative. Calea simpatică este formată din doi neuroni. Protoneuronul căii se află în nucleul ciliospinal Budge situat în măduva cervicală C8-T1. Fibrele simpatice preganglionare fac sinapsă în ganglionul cervical superior cu cel de-al doilea neuron al căii. Acesta trimite fibre simpatice postganglionare care ajung la muşchiul dilatator al pupilei. Calea parasimpatică  are protoneuronul căii în nucleul accesor al oculomotorului Edinger-Westphal şi fibrele preganglionare fac sinapsă cu deutoneuronul căii în ganglionul ciliar din orbită. De aici fibrele postganglionare ajung pe calea nervilor ciliari scurţi la muşchiul sfincter al pupilei.

 

 

Corpul ciliar

Corpul ciliar reprezintă porţiunea intermediară a uveei şi are roluri multiple: secreţia umorii apoase, acomodaţie, sinteza fibrelor zonulare şi a bazei vitrosului.

 1. Corpul ciliar se întinde între ora serrata şi rădăcina irisului. Limita posterioară se proiectează pe scleră la cca 6.5 mm posterior de limbul sclero-cornean.
 2. În medie corpul ciliar are o grosime de 5 mm.
 3. Structura macroscopică. Corpul ciliar are o faţă ciliară (internă) şi o faţă sclerală (externă). El este împărţit în două zone: corpul ciliar anterior (1/3 anterioară) şi corpul ciliar posterior sau pars plana (2/3 posterioară).
  1. Corpul ciliar anterior prezintă muşchiul ciliar (situat anterior) şi procesele ciliare (situate posterior):
   • Muşchiul ciliar Brücke are în secţiune meridională forma unui triunghi cu baza anterioară şi vârful alungit posterior spre pars plana. În apropierea irisului grosimea corpului ciliar atinge 700µ. Posterior acest muşchi vine în raport cu procesele ciliare şi anterior cu sclera. Muşchiul ciliar are o structură tridimensională care poate fi sintetizată astfel: partea longitudinală (alcătuită din fibre cu dispoziţie meridională situate superficial), partea radială (mijlocie) şi partea circulară (situată profund). Fibrele părţii longitudinale au originea în vecinătatea orei serrata în lamele conjunctive supracoroidiene, pe tunica elastică a vaselor din pars plana şi în stratul elastic al membranei Bruch; ele se inseră prin intermediul unor fascicule elastice pe pintenul scleral şi pe porţiunile corneosclerală şi uveală externă a trabeculului. Inserţiile fibrelor longitudinale au ca substrat microfibrile colagenice (colagen tip VI) asemănătoare fibrelor elastice care se ancorează în reţeaua pintenului scleral, trabeculară şi juxtacanaliculară. Fibrele părţii radiale ale muşchiului ciliar au originea pe inelul tendinos Dölinger, structură colagenică situată posterior de canalul Schlemm. Inserţia lor se află în partea uveală internă a trabeculului. Fibrele circulare sunt dispuse în partea internă a muşchiului ciliar şi se inseră în stroma corpului ciliar şi a rădăcinii irisului. Contracţia întregului muşchi ciliar deplasează spre posterior şi interior pintenul scleral şi trabeculul (deschizând spaţiile intertrabeculare), producând totodată o deplasare anterioară uşoară a pars plana. În procesul de acomodaţie, contracţia părţii circulare deplasează anterior şi inferior procesele ciliare şi are ca efect relaxarea zonulelor şi a capsulei cristalinului.
   • Procesele ciliare sunt reprezentate de 70-80 de plici rotunjite al căror rol principal este acela de a secreta umoarea apoasă. Ele sunt împărţite în două porţiuni: partea superioară din vecinătatea orei serrata (care formează orbiculum ciliaris) şi porţiunea inferioară (care formează corona ciliaris). Procesele ciliare se află între rădăcina irisului (de care este separată prin şanţul ciliar) şi faţa anterioară a cristalinului în spaţiul camerei posterioare care conţine umoare apoasă. Extremităţile inferioare se insinuează între fibrele zonulare.
  2. Pars plana este limitată posterior de ora serrata. Fiecare proces ciliar este mărginit lateral în partea posterioară de striile ciliare, creste pigmentate care se prelungesc spre ora serrata unde separă spaţii cu concavitatea anterioară denumite golfuri ciliare. La limita dintre acestea retina trimite prelungiri care în ansamblu conferă aspectul dinţat al orei serrata. Procesul ciliar împreună cu golful ciliar corespunzător formează o unitate anatomică.
 4. Structura histologică. Corpul ciliar prezintă următoarele componente histologice: epiteliul ciliar nepigmentat, epiteliul ciliar pigmentat şi stroma ciliară care conţine muşchiul ciliar.
  1. Epiteliul ciliar nepigmentat este alcătuit dintr-un singur strat de celule care continuă stratul epitelial posterior de la nivelul irisului. În pars plicata celulele sunt cuboidale şi orientarea celulelor este dată de tracţiunea fibrelor zonulare. Suprafaţa bazală a epiteliului este orientată spre camera posterioară. Suprafaţa apicală vine în raport cu suprafaţa apicală a epiteliului ciliar pigmentar. Suprafeţele celulare laterale formează bariera sânge-umoare apoasă datorită complexelor joncţionale (zonula adherens şi zonula occludens). Prezenţa interdigitaţiilor, al pompelor ionice şi al anhidrazei carbonice contribuie la secreţia umorii apoase.
  2. Epiteliul ciliar pigmentat este format dintr-un strat de celule care posedă o suprafaţă bazală bogată în falduri aşezate pe o membrană bazală care fuzionează cu cea a capilarelor fenestrate adiacente. Suprafaţa apicală aderă de suprafaţa apicală a epiteliului ciliar nepigmentat prin desmozomi şi puncta adherens.
  3. Stroma ciliară este formată dintr-o substanţă fundamentală (în care predomină proteoglicanii), fibre colagenice (tip I, III), fibre elastice,  fibroblaste, melanocite şi fibre musculare netede. Procesele ciliare conţin plexuri vasculare de capilare fenestrate. Stratul de fibre elastice care continuă cel de la nivelul membranei Bruch este separat de epiteliul pigmentare printr-un strat de ţesut conjunctiv lax. Fibrele elastice realizează o reţea microfibrilară care conţine agregate omogene de elastină. În anumite zone elastina este înlocuită de fibre de oxytalan neelastinizate, care au rolul de a ancora fibrele musculare, vasele şi celulele epiteliale.
  4. Muşchiul ciliar este constituit din fascicule de fibre musculare netede înconjurate de teci de fibrocite. Ele au o citoplasmă care conţine mitocondrii, reticul endoplasmatic, aparat Golgi şi miofibrile. Membrana celulară este bogată în joncţiuni neuro-musculare colinergice care au aspectul unor vezicule agranulare.

Între corpul ciliar şi lamina fusca sclerală se află spaţiul supracoroidian ocupat de ţesut conjunctiv lax. Spaţiul supracoroidian aparţine căii uveosclerale de drenaj al umorii apoase. Aceasta străbate stroma ciliară, partea longitudinală a muşchiului ciliar, spaţiul supracoroidian, venele ciliare şi venele vorticoase.

 1. Vascularizaţia corpului ciliar
  1. Arterele ciliare anterioare (7) emit ramuri care formează plexul episcleral anterior din jurul limbului cornean. După ce fiecare arteră ciliară anterioară se ramifică, perforează sclera, se anastomozează cu ramurile arterelor ciliare lungi posterioare, formează în corpul ciliar un cerc arterial ciliar intramuscular. Din acesta se desprind ramuri recurente care ajung în coriocapilară.
  2. Arterele ciliare lungi posterioare (2) se ramifică în apropierea corpului ciliar şi participă la formarea atât al marelui cerc arterial al irisului cât şi a cercului arterial ciliar intramuscular.

 

 

Coroida

Coroida reprezintă segmentul posterior al tractului uveal şi este formată în principal din vase conjunctive şi ţesut conjunctiv bogat în melanocite şi fibre nervoase. Dinspre exterior spre interior coroida are următoarele straturi: stratul supracoroidian, straturile vasculare şi membrana Bruch.

 1. Dimensiuni. Grosimea coroidei variază între 100µ şi 300µ (cel mai gros strat este cel vascular).
 2. Culoarea maronie este dată de prezenţa melanocitelor.
 3. Arhitectura coroidei.
  1. Stratul vascular coroidian este organizat în trei substraturi dinspre exterior spre interior: stratul Haller, stratul Sattler şi stratul coriocapilar.
   • În stratul Haller, arterele coroidene mari şi venele sunt dispuse paralel cu excepţia regiunii dintre discul optic şi maculă în care aspectul lor este tortuos.
   • În stratul Sattler apar numeroase ramificări şi anastomoze vasculare, care preecuatorial au o dispoziţie paralelă. În aceste straturi externe ale coroidei majoritatea vaselor sunt vene care drenează prin intermediul unor ampule în venele vorticoase. Toate elementele vasculare din aceste două straturi sunt înconjurate de o stromă formată din fibre colagene şi elastice, melanocite şi fibroblaste. Sursele arteriale ale coroidei sunt arterele ciliare posterioare şi arterele ciliare anterioare. Arterele ciliare posterioare reprezintă ramuri ale arterei oftalmice dispuse medial şi lateral de nervul optic. Teritoriul arterei ciliare posterioare mediale este coroida nazală, foveea şi uneori discul optic. În cazul unei predominanţe a arterei ciliare posterioare laterale atunci discul optic este vascularizat de aceasta. Arterele ciliare posterioare se ramifică în artere ciliare scurte şi lungi. Arterele ciliare scurte străbat sclera infero-temporal şi nazal de nervul optic, pătrund în stratul Haller al coroidei şi au un traiect meridional spre ecuator. Ele vascularizează mici arii triunghiulare cu baza situată la ecuator. Din acestea se desprind ramuri recurente paraoptice care irigă coroida peripapilară. În jurul nervului optic ramurile intrasclerale se formează o anastomoză circulară, cercul arterial Haller Zinn al cărui teritoriu este coroida peripapilară şi partea retrolaminară a discului optic. Arterele ciliare lungi posterioare străbat sclera împreună cu nervii omonimi în afara arterelor ciliare scurte posterioare. Ele au traiect prin spaţiul supracoroidian şi participă la formarea marelui cerc arterial al irisului din care se desprind ramuri recurente care vascularizează coroida preecuatorială. Arterele ciliare anterioare au originea în ramurile musculare ale muşchilor drepţi, ramuri ale arterei oftalmice. Arterele ciliare anterioare sunt în număr de două pentru fiecare muşchi cu excepţia muşchiului drept lateral care are o singură arteră. Arterele străbat sclera anterior de inserţiile muşchilor drepţi , străbat spaţiul supracoroidian şi dau ramuri în corpul ciliar şi formează marele cerc arterial al irisului. Arterele coroidiene prezintă dinspre interior spre exterior endoteliul, lamina elastică internă, stratul muscular şi adventicea. Ele se ramifică până la nivelul coriocapilarei pe care o abordează oblic.
   • Coriocapilara este un strat vascular adiacent membranei Bruch alcătuit din capilare de 40µ diametru organizate într-o reţea în care se poate distinge o structură lobulară. În regiunea maculară coriocapilara irigă toate straturile retiniene spre deosbire de periferia retiniană unde irigă doar 1/3 externă. Analizând structura lobulului coriocapilar din zonele periferice s-a observat că de la arteriola precapilară iradiază “în spiţe de roată” spre periferie capilare fenestrate (cu pori de cca 70 nm) cu o lungime de 350µ lungime. Din capilarele periferice se formează venulele postcapilare cu diametrul de 30µ. Din punct de vedere funcţional, arteriolele precapilare sunt vase de tip terminal. Vasele lobulului sunt înconjurate de fascicule colagenice provenite din membrana Bruch. Abordul planului lobular de către arteriola precapilară este perpendicular în regiunea ecuatorială  şi tangent în zonele periferice coroidiene. În coriocapilara periferică se observă tipul de lobul inversat în care arteriola precapilară se dispune periferic şi venula postcapilară central. În regiunea maculară şi peripapilară aspectul lobular dispare. Unitatea funcţională a coriocapilarei este formată dintr-o zonă de capilare centrifuge care pornesc din arteriola precapilară, localizată central şi o zonă de capilare centripete, afluenţi ai venulei periferice. Modul  de curgere al sângelui prin lobulul coriocapilar depinde de rezistenţa periferică.
  2. Membrana Bruch este un strat acelular alcătuit din fibre colagenice şi elastice ancorate într-o matrice glicoproteică. Ea este situată în partea internă a coroidei şi are o grosime de cca 3µ. Dinspre exterior spre interior prezintă cinci straturi: membrana bazală a coriocapilarei, stratul colagenic extern, stratul elastic, stratul colagenic intern şi membrana bazală a epiteliului pigmentar. Membrana bazală a coriocapilarei este incompletă în dreptul septurilor intercapilare. Straturile colagenice extern şi intern sunt alcătuite din fascicule cu dispoziţie meridională, paralelă. Stratul elastic este constituit dintr-o arhitectură densă de fibre elastice şi este străbătut de benzi colagenice care realizează punţi între cele două straturi. Membrana bazală a epiteliului pigmentar este separată de acesta printr-un spaţiu de 100 nm.

 

ANATOMIA UNGHIULUI IRIDO-CORNEAN ŞI A REŢELEI TRABECULARE           

Unghiul irido-cornean este ocupat de o  structură conjunctivă – reţeaua trabeculară – situată între rădăcina irisului şi linia Schwalbe, cu rol în evacuarea umorii apoase din camera anterioară. Reţeaua trabeculară este formată din lamele trabeculare separate de spaţii intertrabeculare şi prezintă două porţiuni: partea corneo-sclerală (care poate fi împărţită într-o parte iriană şi una uveală) şi partea juxtacanaliculară. Reţeaua părţii iriene este situată intern şi este alcătuită din lamele lungi care separă spaţii intertrabeculare de dimensiuni mari. În reţeaua uveală lamelele sunt neregulate, interconectate şi spaţiile sunt mai mici. Reţeaua juxtacanaliculară este dispusă în exterior şi lamelele acesteia separă spaţii mici fusiforme de cca 10µ.

 1. Structura histologică a reţelei trabeculare.
  1. Lamelele reţelei corneo-sclerale au un ax central colagenic, învelit de celule trabeculare. Axul colagenic este format dintr-o substanţă fundamentală care conţine acid hialuronic, proteoglicani, microfibrile asemănătoare fibrelor elastice şi fibre de colagen (tip III, I). Celulele trabeculare emit prelungiri care trec peste porii reţelei sau se conectează de cele ale celulelor lamelelor învecinate. Celulele trabeculare au următoarele roluri: sinteza glicozaminoglicanilor (acidului hialuronic, condroitin sulfat, heparan sulfat şi dermatan sulfat) şi fagocitoza pigmentului provenit din straturile epiteliale. Datorită conţinutului de alfa-actină, lamelele au şi proprietăţi contractile care contribuie la deschiderea spaţiilor trabeculare.
  2. Reţeaua juxtacanaliculară (lama cribriformă) este formată dintr-o reţea fibrilară înglobată într-o substanţă fundamentală tapetată de celule trabeculare. Reţeaua fibrilară este alcătuită din fibre asemănătoare celor elastice şi ea conectează fibrele reţelei corneo-sclerale de peretele intern al canalului Schlemm. În vecinătatea endoteliului canalului Schlemm există o zonă de joncţiune caracterizată prin spaţii tapetate de glicozaminoglicani, care determină 90% din rezistenţa la scurgere a umorii apoase.
  3. Peretele intern al canalului Schlemm este format dintr-un singur strat de celule endoteliale aşezate pe o membrană bazală discontinuă. Celulele sunt solidarizate prin joncţiuni strânse şi macule adherens şi sunt învelite de un strat de celule stelate cu direcţie perpendiculară pe direcţia canalului. Atât celulele endoteliale cât şi cele stelate au rolul de a regla fluxul fluidului spre canal în funcţie de presiunea intraoculară. Creşterea presiunii determină accelerarea transferului umorii apoase prin celulele endoteliale prin intermediul unor vacuole gigante care pot forma adevărate canale transcelulare.
 2. Joncţiunea reţelei trabeculare cu muşchiul ciliar. Inserţia muşchiului ciliar la nivelul reţelei se face prin trei tipuri de tendoane: tendoane tip I (care au originea la în fibrele musculare longitudinale şi se ataşează de pintenul scleral pe care îl tracţionează spre posterior), tendoane tip II (prin care fibrele longitudinale străbat reţeaua trabeculară şi se inseră în reţeaua subendotelială; ele deschid reţeaua juxatacanaliculară şi lumenul canalului Schlemm) şi tendoane tip III (sunt benzi care străbat reţeaua trabeculară şi se inseră în cornee şi în reţeaua corneo-sclerală; contracţia lor determină deschiderea spaţiilor intertrabeculare). În concluzie, contracţia muşchiului ciliar duce la deschiderea reţelei trabeculare.
 3. Canalul Schlemm este un vas neregulat, asemănător vaselor limfatice, dispus circumferenţial în exteriorul reţelei trabeculare a unghiului sclero-cornean. El este străbătut de septuri oblice ataşate mai ales de peretele extern. De pe acest perete pornesc 25-35 de canale colectoare fie direct prin intermediul venelor apoase limbice spre plexul episcleral, fie indirect prin plexul intrascleral.

 

TUNICA NERVOASĂ

Retina

Retina tapetează ¾ posterioare ale ochiului  şi este formată dinspre interior spre exterior din următoarele straturi histologice: membrana limitantă internă, stratul fibrelor nervoase, stratul celulelor ganglionare, stratul plexiform intern, stratul nuclear intern, stratul plexiform, stratul nuclear extern, membrana limitantă externă, stratul celulelor fotoreceptoare şi epiteliul pigmentar retinian.

 1. Limite. Retina se extinde anterior până la ora serrata, o structură cu aspect dinţat situată la 5 mm anterior de ecuatorul anatomic şi la 4.5 mm posterior de limbul sclero-cornean. Ora serrata prezintă prelungiri retiniene separate de golfuri orale. În această zonă este vizibilă demarcaţia netă dintre ţesutul retinian şi epiteliul nepigmentat al pars planei ciliare. De o parte şi de alta a orei serrata pe o bandă circuferenţială de cca 4 mm se inseră baza vitrosului.
 2. Dimensiuni. Retina are o grosime de cca 0.10-0.17 mm fiind mai subţire la nivelul foveolei.
 3. Anatomia topografică a retinei. Retina poste fi împărţită în mai multe zone: regiunea maculară (care cuprinde regiunile foveală, parafoveală şi perifoveală), retina periferică şi ora serrata.
  1. Regiunea foveală . Foveea este cea mai specializată zonă retiniană, structura ei histologică fiind substratul acuitatăţii vizuale maxime şi a vederii colorate. Diametrul foveei este de cca 1.5 mm  şi în centrul ei se află o depresiune numită foveolă ( cu diametrul de 0.33 mm). Zona centrală cu diametrul de 0.40 mm este lipsită de vase şi de aceea a fost denumită zona avasculară foveală. La examenul fundului de ochi se observă o tentă gălbuie a acestei zone datorită xantofilei, pigment sintetizat de neuronii bipolari şi de celulele ganglionare. Acest pigment are proprietăţi antioxidante, contribuie la diminuarea aberaţiei cromatice şi la absorbţia radiaţiei albastre-ultraviolete. Principala caracteristică a foveei este predominanţa celulelor cu conuri.
  2. Regiunea parafoveală este o zonă inelară de 0.5 mm care circumscrie foveea. Ea se caracterizează histologic printr-o multistratificare a elementelor celulare în straturile celulelor ganglionare, nuclear intern, nuclear extern, plexiform extern (stratul Henle). Aceasta se datorează deplasării elementelor neuronale spre exteriorul zonei foveale pentru a nu ecrana celulele fotoreceptoare foveale.
  3. Regiunea perifoveală are o lăţime de 0.7 mm şi este situată la periferia întregii regiuni maculare.
  4. Regiunea retinei periferice este reprezentată de restul retinei situate între periferia maculei şi ora serrata.
  5. Ora serrata este zona de tranziţie dintre retină şi pars plana a corpului ciliar. Ea are un aspect dinţat datorită proceselor dinţate, prelungirilor ţesutului retinian în epiteliul nepigmentar  Aceste procese sunt paralele, orientate meridional, au o lungime de 1-2.5 mm şi au o formă triunghiulară cu baza posterioară şi cu vârful spre depresiunile dintre procesele ciliare (văile ciliare). Unele procese prezintă la suprafaţa lor o plică glială meridională care uneşte baza de vârf. În spaţiile dintre procesele dinţate se află depresiuni cu concavitatea anterioară numite golfuri orale. Ora serrata poate prezenta anomalii anatomice: procesele gigante, hiperplazii gliale, plici meridionale proeminente şi insule de epiteliu ciliar nepigmentar în ţesutul retinian.
 4. Structura histologică. Retina este formată din 10 straturi dispuse dinspre exterior spre interior: epiteliul pigmentar retinian, stratul celulelor fotoreceptoare, membrana limitantă externă, stratul nuclear extern, stratul plexiform extern, stratul nuclear intern, stratul plexiform intern, stratul celulelor ganglionare, stratul fibrelor nervoase şi membrana limitantă internă. Toate aceste straturi au o arhitectură specifică datorită relaţiilor sinaptice, celulelor gliale (celulele Müller Müller, microgliile, macrogliile) şi matricii intercelulare. Celulele  Müller Müller sunt celule gliale cu rol de suport, care ocupă spaţiul retinian dintre membranele limitante externă şi internă. Aceste celule prezintă procese radiale şi orizontale care realizează o reţea în ochiurile căreia se află corpii neuronali, sinapsele retiniene şi capilarele.
  1. Stratul epiteliului pigmentar retinian este format dintr-un singur strat de cca 5 milioane de celule hexagonale cu atât mai aplatizate cu cât sunt dispuse mai periferic. Acest strat începe de la marginea discului optic şi se continuă la nivelul corpului ciliar. Stratul epitelial are o faţă apicală în raport cu stratul celulelor fotoreceptoare şi o suprafaţă bazală spre membrana Bruch. Suprafaţa apicală este separată de stratul celulelor fotoreceptoare prin spaţiul interfotoreceptor ocupat de matricea interfotoreceptoare; în aceasta prelungirile apicale ale celulei epiteliale (reprezentate prin microvili lungi şi scurţi, procesele viloase şi crestele) ajung să înconjure treimea externă a segmentului extern al celulelor fotoreceptoare. Suprafaţa bazală este neregulată datorită prelungirilor celulare şi aderă de membrana bazală prin aderenţe focale formate din integrine (care fixează lamimina şi fibronectina matricei extracelulare). Această suprafaţă este ancorată de o membrană bazală cu structură bilaminată (lamina lucida şi lamina densa) alcătuită dintr-o reţea de fibre de colagen tip IV, heparan sulfat, lamimină şi fibronectină. Suprafaţa laterală permite o aderenţă intercelulară prin intermediul joncţiunilor strânse, desmozomi şi zonule adherens.  Celulele epiteliale au un nucleu oval, o citoplasmă bogată în mitocondrii localizate bazal, reticul endoplasmatic rugos, complex Golgi, fagozomi, lizozomi, granule de lipofuscină şi melanozomi care conţin granule de melanină. Funcţiile epiteliului pigmentar sunt axate în principal pe sinteza şi degradarea moleculelor matricei interfotoreceptoare, pe realizarea unei  bariere selective coroidă-retină, absorbţia energiei luminoase şi transportul ionic activ. Celula epitelială pigmentară este o cale de transport coroido-retinian (pentru oxigen şi ioni de Na, Ca, Mg, Cl, aminoacizi şi apă), fagocitează discurile segmentelor externe ale celulelor fotoreceptoare, metabolizează vitamina A, sintetizează cromoforul 11 cis retinal, sintetizează membrana bazală, matricea interfotoreceptoare şi  granulele de melanină. Acestea absorb energia luminoasă şi scad fenomenul de dispersie.
  2. Stratul segmentului extern al celulelor fotoreceptoare este format din celulele cu conuri şi celulele cu bastonaşe dispuse La nivelul foveei se află doar celule cu conuri  pentru culorile verde şi roşie (140000/mm2) dispuse paralel. Înălţimea acestor celule este de cca 80µ şi axonii lor pătrund în regiunea perifoveolară în unghi de 900, ajungând tangent cu suprafaţa retiniană. Ei formează stratul Henle de fibre orizontale care îşi vor schimba direcţia în unghi drept pentru a doua oară înainte de a face sinapsă cu dendritele neuronilor bipolari. Segmentele externe ale fotoreceptorilor foveali sunt cilindrice spre deosebire de cele extramaculare care sunt conice. Densitatea celulelor cu conuri scade la 100000/mm2 la 130µ de fovee unde încep să apară celulele cu bastonaşe care cresc în densitate până la 170000/mm2 la 3 mm de fovee în periferia parafoveală. La nivelul zonei perifoveale celulele cu bastonaşe separă celulele cu conuri. La 1mm posterior de ora serrata dispar celulele cu bastonaşe.
   • celulele cu conuri sunt în număr de 6-7 milioane şi prezintă un segment extern şi un segment intern. Segmentele externe ale conurilor foveale sunt cilindrice şi cele ale conurilor extrafoveale sunt conice. Aceste segmente conţin un sistem de discuri membranare suprapuse care au continuitate cu membrana celulară. Membranele discurilor conţin trei tipuri de fotopigment care asigură celulelor cu conuri sensibilităţi spectrale diferite: conuri sensibile la culoarea roşie (absorb lumina cu lungime de undă de 565 nm), conuri sensibile la culoarea verde (530 nm) şi conuri sensibile la albastru (450 nm). Rodopsina se sintetizează la baza procesului extern în reticulul endoplasmatic şi apoi este împachetată în aparatul Golgi în membrana discurilor care apar la baza segmentului; pe măsură ce avansează, discurile devin paralele şi ajung la extremitatea distală (în cca 10 zile) unde sunt fagocitate de celulele epiteliului pigmentar. S-a observat că discurile conurilor sunt de fapt invaginări ale membranei celulare. Extremitatea distală a segmentului extern este aderentă la matricea glicoproteică interfotoreceptoare care separă stratul celulelor fotoreceptoare de stratul epiteliului pigmentar. Această matrice alcătuită din condroitin sulfat şi acid sialic, conţine o proteină care leagă retinalul. Segmentul extern este conectat de segmentul intern printr-un col subţire pe care se observă un cil. Segmentul intern este alcătuit din două zone: elipsoidul (zona externă) şi mioidul (zona internă). Elipsoidul este bogat în mitocondrii, conţine 1-2 centrioli din care porneşte cilul sau corpul bazal. Mioidul conţine reticulul endoplasmatic rugos şi aparatul Golgi.
   • Celulele cu bastonaşe sunt în număr de 150 de milioane şi posedă un segment extern şi unul intern. Segmentul extern prezintă un sistem de 2000 de discuri membranare suprapuse care si-au pierdut contactul cu membrana celulară. Membrana discurilor conţine 108 molecule de rodopsină, fotopigment sensibil la lumina cu lungime de undă de 500 nm format din retinal şi opsină. Discurile se formează la baza segmentului unde înglobează opsina şi pe măsura producerii se deplasează distal. Ulterior sunt fagocitate de celulele stratului epiteliului pigmentar. Întunericul are un efect depolarizant (-30 mV). Această diferenţă de potenţial numită şi curent de întuneric este produsă prin pătrunderea Na+ şi Ca2+ prin canalele deschise de GMPc. Menţinerea curentului de întuneric se realizează de către pompele 4 Na+/K+/Ca2+ şi 3 Na+/ 2 K+. Rodopsina este formată din opsină (o proteină formată din 7α helixuri) şi retinalul (cromoforul). Fotonul determină izomerizarea retinalului din forma cis în forma trans. Acesta modifică conformaţia spaţială a opsinei care trece prin mai multe stări intermediare (rodopsină-fotorodopsină-bathorodopsină-lumirodopsină-metarodopsină I-metarodopsină II). Metarodopsina II activează transductina care ataşează o moleculă de GTP. Are loc o amplificare a reacţiilor datorită recrutării unui număr de până la 4000 de molecule de transductină. Se eliberează complexul transductină α-GPT care activează fosfodiesteraza. Aceasta hidrolizează mii de molecule de GMPc la 5’ Scăderea GMPc produce închiderea canalelor de Na+ şi de Ca2+. Un singur foton blochează intrarea în celulă a 106 ioni de Na+ şi de Ca2+ având astfel loc o hiperpolarizare de până la –80 mV. La sfârşitul reacţiei, metarodopsina II este fosforilată treptat de rodopsinkinază pentru a scădea viteza reacţiilor de mai sus.  Arestina blochează reacţia şi metarodopsina II se scindează în opsină şi retinal. Pompa de 4Na+/K+/Ca2+ scade concentraţia de Ca2+ în celulă şi prin activarea guanilatciclazei creşte GMPc. La sfârşit are loc resinteza rodopsinei, a transductinei inactive şi a fosfodiesterazei inactive. Celulele fotoreceptoare sunt conectate între ele prin joncţiuni  de tip gap  care au rol în amplificarea semnalului luminos şi amortizarea semnalului luminos de fond. Acţiunea luminii asupra celulelor fotoreceptoare dintr-o zonă centrală are un efect de hiperpolarizant care este procesat de celulele orizontale prin intermediul neuromediatorului GABA; acesta determină un efect opus asupra fotoreceptorilor dintr-o zonă inelară situată la periferia primeia. Acest exemplu de organizare centru-periferie poartă numele de câmp receptor şi are rolul în sublinierea contrastului.
  3. Membrana limitantă externă reprezintă o linie de aderenţă intercelulară între membranele celulelor fotoreceptoare şi celulele Müller Müller. Acestea sunt celule gliale care separă şi izolează fiecare celulă fotoreceptoare. Membrana limitantă externă are rolul de barieră pentru moleculele care provin din matricea interfotoreceptoare.
  4. Stratul nuclear extern este format din nucleii celulelor fotoreceptoare. Nucleii celulelor cu bastonaşe sunt înconjuraţi de citoplasmă şi sunt conectaţi de mioidul segmentului intern prin fibra externă (axonul extern) formată din neurofibrile. Nucleii celulelor cu conuri sunt dispuşi uşor excentric şi conexiunea cu mioidul se face printr-un segment citoplasmatic mai scurt. Stratul nuclear extern lipseşte la nivelul foveei, însă în regiunea parafoveală şi perifoveală datorită deplasării centrifuge a nucleilor apar cca 10-12 straturi nucleare.
  5. Stratul plexiform extern este format din două zone: o zonă externă (formată din axonii celulelor fotoreceptoare) şi o zonă internă ( care conţine sinapsele dintre fotoreceptori şi celulele bipolare şi orizontale).
   • celulele cu conuri au spre extremitatea internă un axon (fibra internă) care face sinapsă prin intermediul unui pedicul cu dendrita celulei bipolare. Pediculul este o structură membranară presinaptică cu diametrul de cca 7μ şi are numeroase indentaţii în care pătrund atât dendritele celulelor bipolare cât şi cele ale celulelor orizontale. Fiecare indentaţie conţine aceste structuri organizate sub formă de triade în care procesul central este dendrita celulei bipolare pitice şi cele două procese laterale aparţin celulelor orizontale. În afara triadelor există sinapse cu dendritele celulelor bipolare difuze. Fiecare con face sinapsă cu 4-6 celule orizontale şi cu mai multe celule bipolare. O celulă bipolară face sinapsă cu un singur con.
   • Celulele cu bastonaş au un axon a cărui extremitate internă este rotundă sau ovală şi se numeşte sferulă. Aceasta face sinapsă cu dendritele celulelor bipolare şi telodendritele celulelor orizontale. Fiecare sferulă se conectează cu mai multe celule orizontale şi cu 1-4 celule bipolare. Fiecare celulă bipolară face sinapsă cu sute de celule cu bastonaş.

Neurosinapsele stratului plexiform extern sunt de două tipuri: neurosinapse

celulă fotoreceptoare-celulă bipolară şi neurosinapsă celulă fotoreceptoare-

celulă  orizontală.

 • neurosinapsele celulă fotoreceptoare-celulă bipolară pot fi situate fie la nivelul joncţiunii bazale (la extremitatea externă a axonului într-o cavitate membranară), fie la nivelul prelungirii axonale (la extremitatea internă numită pedicul în cazul celulelor cu conuri şi sferulă în cazul celulelor cu bastonaş).
 • neurosinapsele celulă fotoreceptoare-celulă orizontală se caracterizează prin faptul că prelungirea dendritică a celulei orizontale pătrunde într-o invaginaţie membranară. Pe suprafaţa citoplasmatică a sinapsei, membrana prezintă o densificare formată din proteine filamentoase. Există conexiuni de tip zonula adherens şi macula adherens între dendritele celulelor orizontale învecinate.

Prin intermediul neurosinapselor stratului plexiform extern celulele bipolare intervin în sublinierea contrastelor dintre zona centrală  şi cea periferică a câmpului receptor. Celulele orizontale au rolul de amplificator de semnal în acest proces de organizare a câmpului receptor. În cazul celulelor cu conuri, câmpul receptor menţine antagonismul centru-periferie nu pentru lumină-întuneric, ci pentru lungimi de undă diferite (de exemplu roşu-verde).

 1. Stratul nuclear intern conţine corpurile celulare ale celulelor bipolare , orizontale, amacrine şi interplexiforme.
  • Celulele bipolare reprezintă deutoneuronul căii vizuale, interneuroni cu dispoziţie radiară, ai căror dendrite fac sinapsă cu celulele fotoreceptoare. Axonii celulelor bipolare fac sinapsă cu celulele ganglionare. Criteriul arhitecturii sinaptice a împărţit celulele bipolare în celule bipolare-bastonaş, celule bipolare pitice (invaginante sau turtite), celule bipolare difuze (invaginante, turtite, gigante), celule bipolare bistratificate gigante, celule bipolare con albastru. Celulele bipolare-bastonaşe sunt localizate în periferia foveei şi fac sinapse cu zeci de sferule ale celulelor cu bastonaşe în stratul plexiform extern. Datorită faptului că fiecare sferulă face sinapsă cu mai multe celule bipolare, câmpurile receptoare ale acestor celule se suprapun. Celulele bipolare pitice invaginate prezintă dendrite care participă la formarea triadelor la nivelul pediculului conului. Pediculul conţine 12 invaginaţii care adăpostesc triadele corespunzătoare. În regiunea foveală fiecare con face sinapsă cu o celulă bipolară, dar cu cât celulele sunt situate mai periferic numărul de celule care fac sinapsă cu o singură celulă bipolară creşte. Celulele bipolare pitice turtite au dendrite care fac sinapse la suprafaţa pediculului conului (nu se invaginează). Celulele bipolare conuri fac sinapse cu mai multe conuri şi pot fi invaginante sau turtite. Celulele bipolare gigantice au o arborizaţie dendritică orizontală în stratul plexiform extern pe suprafeţe cu diametrul de 100μ. Toate celulele bipolare au axoni care pătrund în stratul plexiform intern unde se termină printr-un telodendron care se ramifică în procese telodendritice. Acestea fac sinapse simple eferente cu celulele ganglionare şi sinapse aferente cu celulele amacrine. Hiperpolarizarea sau depolarizarea celulei fotoreceptoare este transmisă celulei bipolare dar răspunsul acesteia este în funcţie de sinapsă. Dacă sinapsa este excitatorie, membrana presinaptică şi cea postsinaptică se depolarizează în acelaşi sens; dacă este inhibitorie atunci cele două membrane se polarizează invers. Există două mari tipuri de celule bipolare: unele răspund la câmpul receptor on-off (centru on periferie off) şi unele care au răspuns invers off-on.
  • Celulele orizontale sunt interneuroni gabaergici care conectează fotoreceptorii. S-au observat 3 tipuri de celule: tipul I interconectează celulele cu conuri de celulele cu bastonaşe, tipul II interconectează conuri şi tipul III sunt similare tipului I, dar au o arborizaţie dendritică care face sinapsă cu conurile roşii şi verzi. În regiunea maculară dendrita unei celule orizontale face sinapse cu cca 10 conuri, iar în periferie cu 20 de conuri. Celulele orizontale răspund la stimuli difuzi.
  • Celulele amacrine sunt localizate în partea internă a stratului nuclear intern şi emit prelungiri dendritice şi axonale în stratul plexiform intern. Ele sunt interneuroni care produc ca neurotransmiţători GABA, dopamină şi se pot clasifica în celule difuze, stratificate şi deplasate. Celulele amacrine difuze emit două prelungiri axonale care se ramifică printr-un plex orizontal în stratul plexiform intern. Aria de arborizaţie se poate întinde pe un diametru de 25μ (celule amacrine cu câmp îngust) sau pe un diametru de 50 μ (celule amacrine cu câmp larg). Celulele amacrine stratificate au o arie de ramificare mult mai mare (500 μ). Ele pot fi unistratificate, bistratificate şi tristratificate. Celulele amacrine deplasate se află în stratul celulelor ganglionare. Celulele amacrine răspund la stimuli mobili sau la variaţii de contrast. Răspunsul acestor celule este de tip on-off (descarcă impulsuri la începutul şi la sfârşitul stimulării). Celulele amacrine sunt conectate la celulele ganglionare on-off şi au rolul de a modula semnalul dintre celulele fotoreceptoare şi celulele ganglionare.
  • Celulele interplexiforme sunt neuroni gabaergici care conectează celulele bipolare şi celulele orizontale de structurile stratului plexiform intern.
 2. Stratul plexiform intern conţine 3,1×108 neurosinapse pe mm2, reprezentând conexiunile dintre celulele bipolare, amacrine şi ganglionare. Aceste sinapse, numite diade, sunt de mai multe tipuri: sinapse reciproce (axonul celulei bipolare-celula amacrină-axonul celulei bipolare) şi sinapse seriale (celulă amacrină-celulă amacrină-celulă bipolară sau celulă ganglionară). În stratul plexiform intern are loc o organizare laminară a procesării informaţiei datorită faptului că sinapsele inhibitoare dintre celulele bipolare şi cele ganglionare au o poziţie externă celor excitatoare. În aceste straturi se conservă semnul depolarizării (de exemplu celulele bipolare conectate la câmpurile receptoare off fac sinapsă cu celule ganglionare conectate tot la câmpuri receptoare off).
 3. Stratul celulelor ganglionare conţine cca 700000-1500000 de celule. Fiecare celulă ganglionară primeşte aferenţe indirecte de la 100 de celule cu bastonaş sau de la 3-6 celule cu conuri. În regiunea foveală câmpul receptor este mic, unei celule ganglionare corespunzându-i un con. Celulele ganglionare sunt de două tipuri: pitice şi difuze.
  • celulele ganglionare pitice au dendrite care se arborizează pe o arie cu diametrul de 10μ şi fac sinapsă cu celulele bipolare pitice şi cu celulele amacrine. Fiecare celulă ganglionară primeşte aferenţe de la o singură celulă bipolară, dar aceasta face sinapsă cu mai multe celule ganglionare. Doar în regiunea maculară există corespondenţă 1:1.
  • celulele ganglionare difuze au un câmp dendritic larg şi polisinaptic. Ele pot fi unistratificate, multistratificate, deplasate şi gigante. Prelungirile dendritice fac sinapse (diade datorită dispoziţiei în perechi) cu celulele bipolare şi amacrine. Prelungirile axonale ale acestor celule străbat nervul optic, chiasma optică, tractul optic şi fac sinapsă cu neuronii corpului geniculat lateral. La nivelul celulelor ganglionare sosesc impulsuri de la arii fotoreceptoare mai întinse, cu diametrul relativ constant, organizate în câmpuri receptoare. Acestea au o organizare antagonică centru-periferie datorită faptului că fotoreceptorii trimit impulsuri spre zona centrală a câmpului receptor prin intermediul celulelor bipolare (spre deosebire de cei din zona periferică care trimit impulsurile prin celulele orizontale). Stimularea regiunii centrale a câmpului receptor poate produce stimularea celulei ganglionare. Stimularea zonei periferice are efecte inhibitoare.
 4. Stratul fibrelor nervoase este format din prelungirile axonale ale celulelor ganglionare care au un traiect radial spre discul optic. Fibrele cu origine maculară au un traiect direct spre disc. Fibrele temporale descriu un traiect arcuat spre părţile supero-temporale şi infero-temporale ale discului optic. Toţi axonii îşi schimbă direcţia în unghi drept la nivelul discului optic şi formează o proeminenţă inelară numită papila nervului optic. Axonii străbat lamina cribroasă a canalului scleral al nervului optic şi devin mielinizaţi.
 5. Membrana limitantă internă este alcătuită din două straturi. Stratul extern este reprezentat de membrana bazală a celulelor Müller Müller. Stratul intern conţine laminină, proteoglicani, fibre de colagen (tip I, IV), fibronectină. Membrana limitantă internă se întinde de la discul optic (unde se continuă cu membrana bazală a astrocitelor care acoperă papila nervului optic) până la epiteliul corpului ciliar. Aderenţă între această membrană şi fibrele vitreene există doar periferic.
 1. Circulaţia retiniană. Ţesutul retinian are cel mai mare consum de oxigen pe gram de ţesut din organism. Retina are două surse importante de vascularizaţie: artera centrală a retinei care vascularizează 2/3 internă ale retinei şi coriocapilara care irigă 1/3 externă. Artera centrală a retinei are originea în artera oftalmică la 1 cm posterior de lama cribroasă. Această arteră are un diametru de 0.23 mm, străbate teaca durală a nervului optic şi pătrunde între fibrele acestuia. După ce trece printr-un orificiu al laminei cribroase ajunge intraocular la nivelul discului optic unde se împarte într-o ramură superioară şi una inferioară. Acestea se ramifică pe măsură ce se îndepărtează de discul optic, în straturile fibrelor nervului optic şi al celulelor ganglionare, fiind aderente de fibrele colagenice ale membranei limitante interne. Spre periferie diametrul arterial scade la 8-10μ. La formarea barierei sânge-retină contribuie nu numai joncţiunile strânse dintre celulele endoteliale, dar şi astrocitele împreună cu procesele pericapilare ale celulelor Müller Müller. Venele retiniene au un traiect invers arterelor, dar în regiunile periferice, fibrele musculare din peretele venos sunt înlocuite de pericite. Peretele venelor periferice este mult mai elastic şi influenţat de curgerea sângelui. Vena centrală a retinei iese la nivelul discului optic şi a laminei cribroase în porţiunea retrobulbară a nervului optic unde se dispune temporal de arteră. La trecerea prin lamina cribroasă calibrul celor două vase este micşorat. De asemenea, adventicea arterială şi stratul glial care înconjură vena dispar la încrucişările arterio-venoase, structuri observabile mai ales în cadranul supero-temporal. În locul încrucişării, endoteliile celor două vase împreună cu membranele bazale se suprapun. Vasele retiniene se extind până la 1.5 mm posterior de ora serrata. Din sistemul arterial se desprinde o reţea capilară care se dispune în stratul nuclear intern şi în straturile celulelor ganglionare şi al fibrelor nervoase. Reţeaua capilară se continuă cu cea venulară, neexistând şunturi arteriolo-venulare. Singurele anastomoze potenţiale pot exista doar în regiunea discului optic între circulaţia coroidiană şi cea retiniană (şunturi optico-ciliare). Există şi trei zone avasculare retinene: zona avasculară foveală (în care capilarele dispuse circular mărginesc aria), retina situată posterior de ora serrata pe o bandă de 1.5 mm şi retina din vecinătatea vaselor retiniene mari.

 

 

MEDIILE TRANSPARENTE OCULARE

Structurile anatomice prin care ochiul transmite şi refractă lumina incidentă sunt corneea, umoarea apoasă, cristalinul şi corpul vitros.

 

UMOAREA APOASĂ

Umoarea apoasă este un lichid transparent care umple camerele anterioară şi posterioară ale ochiului. Ea este produsă de procesele ciliare şi evacuată din camera anterioară prin unghiul irido-cornean în canalul lui Schlemm. Umoarea apoasă transportă glucoză, aminoacizi şi oxigenul, elemente necesare cristalinului şi corneei. De asemenea umoarea apoasă contribuie la menţinerea presiunii oculare.

 

CRISTALINUL

Cristalinul aparţine mediilor transparente oculare şi reprezintă o structură anatomică cu rol major în refracţia luminii contribuind cu cca 22 D la puterea de refracţie totală a ochiului (60D). El este suspendat de corpul ciliar între iris şi camera posterioară (situate anterior) şi corpul vitros (situat posterior) cu ajutorul aparatului zonular (zonula lui Zinn). Cristalinul prezintă la interior un nucleu înconjurat periferic de cortexul cristalinian. La exterior cristalinul este învelit de o structură elastică foarte subţire numită capsula cristalinului pe care în zona ecuatorială se ataşează fibrele zonulare. Ancorarea sa de corpul ciliar permite direcţionarea forţelor transmise prin contracţia muşchiului ciliar în procesul de acomodaţie asupra întregului cristalin.

 1. Dimensiunile şi greutatea. Diametrul cristalinului variază cu vârsta (6 mm la o lună, 8.7 mm la 20 de ani, 9.7 mm la 80 de ani); raza de curbură anterioară este de 10 mm şi cea posterioară de 6 mm; masa cristalinului creşte cu vârsta (93 mg la o lună, 170 mg la 20 de ani şi 260 mg la 80 de ani). Cristalinul este învelit la exterior de capsula cristaliniană şi prezintă o parte corticală moale şi o parte centrală, nucleul. Liniile de sutură fine iradiază de la poli la ecuator (sunt în număr de şase la adult şi de trei în cristalinul fetal dispuse în forma literelor Y şi λ). Aceste linii sunt formate dintr-o substanţă amorfă care reprezintă marginile libere ale septurilor aflate în profunzime. Cristalinul este format din lamine concentrice care la rândul lor sunt alcătuite din fibre cristaliniene interconectate.
 2. Structura histologică. Cristalinul prezintă următoarele elemente structurale: epiteliul cristalinian, fibrele cristaliniene, capsula cristaliniană şi aparatul zonular (zonula lui Zinn).
  1. Epiteliul cristalinian este reprezentat de un strat de celule care aderă de capsula anterioară a cristalinului. Ele au o formă poligonală turtită şi dimensiuni de 6/12 μ. Densitatea celulară medie este de cca 5000 de celule/mm2 . Doar celulele din zonele periferice se divid activ.
  2. Fibrele cristaliniene se formează prin diferenţierea celulelor epiteliului cristalinian care suferă un proces de elongare. Iniţial apare un proces bazal care se extinde spre posterior în raport cu capsula posterioară. Celula emite un proces anterior care ajunge până la linia de sutură anterioară (cu forma literei Y). Nucleul celular se dispune anterior. Pe măsură ce alte celule periferice apar şi se diferenţiază, procesul bazal se internalizează în direcţie posterioară pierde contactul cu capsula posterioară şi ajunge la linia de sutură posterioară (care are forma literei λ). Cu timpul, prin apoziţia fibrelor, nucleul cristalinian îşi măreşte volumul şi la nivelul său putem distinge mai multe zone concentrice: nucleul embrionar, nucleul fetal (care înconjură nucleul embrionar şi se întinde până la suturi) şi nucleul adult (format prin apoziţia postnatală a fibrelor). Cele mai noi fibre formează o zonă de 300-500μ numită cortex cristalinian. Atât celulele cât şi fibrele sunt împachetate într-o reţea extrem de ordonată care realizează suportul transparenţei cristaliniene. Celulele şi fibrele sunt conectate prin interdigitaţii şi microvili la nivelul cărora se află numeroase joncţiuni de tip gap.
  3. Capsula cristaliniană este membrana bazală a celulelor epiteliale şi a fibrelor cristaliniene. Ea este mai groasă ecuatorial şi mai subţire posterior (4μ). Structural, capsula este formată din 30-40 de lamele suprapuse de colagen tip IV. În zona ecuatorială se ataşează fibrele zonulare (zonula lui Zinn), o reţea de fibre care ancorează cristalinul de corpul ciliar.
  4. Aparatul zonular (zonula lui Zinn) reprezintă un ansamblu de fibre care se întind între epiteliul ciliar şi capsula cristalinului. Ele au rolul de a menţine în poziţie cristalinul şi de a transmite forţele generate de muşchiul ciliar în procesul de acomodaţie. Fibrele zonulare sunt alcătuite din microfibrile de fibrilină care sunt asemănătoare fibrelor elastice dar au un conţinut mai mare de cisteină. Fibrele zonulare cu diametru de 30μ sunt agregate în fascicule care au proprietăţi elastice. Fibrele au originea atât în pars plana cât şi în pars plicata a corpului ciliar. Inserţia capsulară a fibrelor zonulare se face prin intermediul unor zone de joncţiune bogate în fibronectină, numite lamele zonulare.  Aria centrală a capsulei anterioare fără fibre zonulare are un diametru de cca 6.5 mm. După locul de origine şi dispoziţia lor există  fibre posterioare, anterioare şi circumferenţiale care formează o adevărată reţea tridimensională.
   • Fibrele zonulare posterioare au originea în pars plana pe membrana bazală şi între celulele epiteliului ciliar (nepigmentar şi pigmentar). Ele au un traiect prin camera posterioară, în raport cu procesele ciliare spre care trimit ramificaţii; prezintă aderenţe de membrana hialoidiană anterioară şi se inseră pe capsula cristaliniană preecuatorial, ecuatorial şi retroecuatorial. Ele pătrund cca 2μ în profunzimea capsulei.
   • Fibrele zonulare anterioare pornesc de la nivelul epiteliului ciliar de pe feţele laterale ale proceselor ciliare, din văile ciliare şi de pe plicile mici. Ele se inseră superficial (pătrund cca 1μ) în capsula preecuatorială şi ecuatorială. În zona de inserţie, fibrele trec dintr-un grup în celălalt, încrucişându-se şi realizând o dublă ancorare a cristalinului. Intre fibrele zonulare anterioare şi cele posterioare s-a descris un canal circular-canalul Hanover. Între fibrele zonulare posterioare şi membrana hialoidiană există un spaţiu numit clasic canalul Petit.
   • Fibrele circumferenţiale sunt dispuse în două contingente. Fibrele circumferenţiale anterioare se ataşează în văile ciliare şi vin în raport anterior cu procesele ciliare şi posterior cu membrana hialoidiană de care aderă. Fibrele circumferenţiale posterioare formează o centură adiacentă cu pars plana în raport cu baza vitrosului.

 

CORPUL VITROS

Corpul vitros reprezintă o matrice conjunctivă formată din hialuronat de sodiu care separă spaţiul dintre cristalin şi retină. El prezintă anterior o depresiune numită fosa patelară prin intermediul căreia vine în raport cu cristalinul. Elasticitatea corpului vitros este esenţială în amortizarea şocurilor produse de mişcările capului şi ale globilor oculari, contribuind astfel la protecţia retinei. Vitrosul este alcătuit din gelul vitrean (80%) şi lichidul vitrean (20%) proporţia modificându-se cu vârsta. Gelul vitrean este format dintr-o reţea neomogenă de fibre de colagen de tip II (organizate în fibrile şi fibre) în ochiurile căreia se află hialuronat de sodiu. Cu vârsta fibrele colagenice se condensează şi astfel apar zone fără fibre în care se acumulează lichid vitrean care conţine hialuronat de sodiu. În afara fibrelor  dispuse neregulat există fibre colagenice dispuse în benzi care pornesc de la discul optic şi ajung la baza vitrosului. Altele pornesc de la maculă şi aderă pe capsula posterioară a cristalinului.

 1. Canalul Cloquet. Între discul optic şi capsula posterioară se observă canalul Cloquet, structură provenită din degenerarea postnatală a arterei hialoidiene. Canalul are o dispoziţie postero-anterioară şi este format din membrane concentrice care înconjură un canal lichidian. Retrocristalinian acest canal este dilatat şi închide spaţiul Erggelet şi posterior aderă de discul optic printr-o zonă numită aria Martegiani. Canalul Cloquet aderă de capsula cristaliniană posterioară prin intermediul ligamentului Wieger.
 2. Gelul vitrean este stabilizat de molecule de hialuronat de sodiu produs de hialocite şi eliminat prin camera posterioară şi trabeculul irido-cornean. Hialocitele au şi un rol imunologic datorită capacităţii lor de fagocitoză. Gelul vitrean prezintă două zone: gelul cortical şi gelul central. Gelul cortical este bogat în hialocite înglobate într-o reţea colagenică şi formează la periferia vitrosului un strat de 300μ grosime. Acesta se condensează sub forma membranei hialoidiene anterioare şi posterioare. Cortexul vitrean este limitat în exterior de o membrană bazală colagenică (alcătuită din colagen tip IV) sau lamina bazală produsă de celulele Müller Müller şi de celulele epiteliului ciliar. Cortexul vitrean vine în raport cu cristalinul, corpul ciliar şi retina prin intermediul acestei membrane bazale de care aderă strâns. La suprafaţa discului optic membrana bazală este înlocuită de o membrană bazală astroglială-membrana limitantă internă Elschnig care în partea centrală poartă numele de meniscul central Kuhnt format doar din glicozaminoglicani. Ultrastructural membrana bazală prezintă lamina rara (externă) şi lamina densa (internă) pe care se ataşează matricea colagenică corticală. În dreptul zonulelor membrana bazală sau lamina bazală lipseşte şi camera posterioară vine în raport direct cu cortexul vitrean.
 3. Baza vitrosului reprezintă o bandă de 1.5 mm ancorată de pars plana adiacentă orei serrata. În această zonă există o aderenţă maximă între reţeaua colagenică corticală şi epiteliul ciliar. Fibrele de colagen corticale care aderă anterior şi posterior de ora serrata au o dispoziţie atât circumferenţială cât şi meridională. Din gelul cortical al bazei vitrosului pornesc fibre colagenice centripete spre anterior formând baza anterioară a vitrosului şi fibre cu traiect posterior-baza posterioară a vitrosului. Aceasta prezintă aderenţe de-a lungul vaselor mari, a maculei şi a discului optic.

ANATOMIA ORBITEI

 

ORBITA

 

Generalităţi. Orbitele sunt două cavităţi simetrice situate la joncţiunea dintre neurocraniu şi viscerocraniu. Ele au o formă piramidală patrulateră cu baza situată anterior şi cu axul antero-posterior de circa 4-5 cm, orientat postero-medial. Orbita prezintă patru pereţi, patru margini, o bază şi un vârf.

 1. Tavanul orbitei este concav spre inferior şi are formă triunghiulară cu baza anterioară. Oasele care formează tavanul orbitei sunt:
 2. Partea orbitară a osului frontal prezintă în partea antero-laterală fosa lacrimală care conţine partea orbitară a glandei lacrimale. În unghiul antero-medial se găseşte foseta trohleară pe care se ataşează trohleea muşchiului oblic superior. În partea anterioară se află găurile frontală şi supraorbitară. Prin aceasta trece mănunchiul vasculo-nervos supraorbitar.
 3. Aripa mică a osului sfenoid delimitează împreună cu corpul osului sfenoid gaura optică (canalul optic) prin care trec nervul optic şi artera oftalmică. Pe marginile superioară, medială şi inferioară a găurii optice se inseră inelul tendinos comun.
 4. Podeaua orbitei are formă triunghiulară, este concavă superior şi orientată antero-lateral. Este formată din următoarele elemente osoase:
  1. Faţa orbitară a corpului osului maxilar este traversată de şanţul infraorbital, care se continuă cu canalul infraorbitar. Aceste două elemente conţin mănunchiul vasculo-nervos infraorbitar. În partea medială se află o mică depresiune determinată de muşchiul oblic inferior.
  2. Faţa orbitară a osului zigomatic
  3. Faţa orbitară a procesului orbitar al osului palatin
  4. Peretele medial este plan, aproape sagital şi este format din următoarele oase:
  5. Faţa laterală a procesului frontal al osului maxilar, posterior de creasta lacrimală anterioară.
  6. Faţa laterală a osului lacrimal, care prezintă creasta lacrimală posterioară pe care se inseră ligamentul palpebral medial şi partea lacrimală a muşchiului orbicular al ochiului. Inferior, această creastă se continuă cu cârligul osului lacrimal şi completează medial orificiul superior al canalului lacrimo-nazal. Zona situată anterior de creasta lacrimală posterioară participă împreună cu procesul frontal al osului maxilar la formarea fosei sacului lacrimal.
  7. Faţa laterală a labirintului etmoidal (os planum/lama papiracee)
  8. Porţiunea prealară a feţei laterale a corpului osului sfenoid prezintă o depresiune dată de inelul tendinos comun Zinn şi tuberculul infraoptic.

Între oasele care participă la formarea peretelui medial al orbitei se află suturile fronto-lacrimală, lacrimo-maxilară, fronto-etmoidală, sfenoido-etmoidală şi etmoido-maxilară. Găurile etmoidale anterioară şi posterioară se află pe sutura fronto-etmoidală şi conţin mănunchiurile vasculo-nervoase etmoidale anterior şi posterior.

 1. Peretele lateral este format din faţa orbitară a aripii mari a osului sfenoid şi din faţa orbitară a osului zigomatic pe care se află gaura zigomatico-orbitară prin care pătrunde nervul zigomatic.
 2. 5. Additusul orbitei (baza orbitei) este orientată infero-latero-anterior. Conturul ei este întrerupt la nivelul fosei sacului lacrimal şi la delimitarea sa participă următoarele structuri:
 1. Marginea supraorbitară aparţine osului frontal, este rotunjită în partea medială şi mai ascuţită în partea laterală; ea prezintă uneori incizurile frontală şi supraorbitară.
 2. Procesul zigomatic al osului frontal şi procesul frontal al osului zigomatic se articulează prin sutura fronto-zigomatică şi delimitează lateral additusul orbitar. Pe faţa orbitară a procesului frontal al osului zigomatic la 1cm inferior de sutura fronto-zigomatică se află tuberculul palpebral pe care se inseră o porţiune din aponevroza muşchiului ridicător al pleoapei superioare şi ligamentul palpebral lateral.
 3. Marginea infraorbitară limitează inferior additusul orbitar şi este formată din marginea orbitară a osului zigomatic şi marginea infraorbitară a osului maxilar. Aceste două oase se articulează prin sutura zigomatico-maxilară. Inferior de marginea infraorbitară au originea fibrele muşchiului ridicător al buzei superioare.
 4. Crestele lacrimale anterioară şi posterioară care delimitează între ele fosa sacului lacrimal închid medial additusul orbitar. Apofiza frontală internă a osului frontal, descrisă de autorii francezi (neomologată în N.A.), prelungeşte medial şi inferior marginea supraorbitară şi participă prin articularea cu procesul frontal al osului maxilar (prin sutura fronto-maxilară) la delimitarea medială a additusului orbitar. Creasta lacrimală anterioară se află pe faţa laterală a procesului frontal al osului maxilar şi la nivelul ei se ataşează ligamentul palpebral medial. Creasta se continuă inferior cu marginea infraorbitară şi la joncţiunea cu această margine se află uneori un mic tubercul. Anterior de creasta lacrimală anterioară se află o zonă netedă pe care se ataşează fibre ale muşchiului orbicular al ochiului şi ale muşchiului ridicător al buzei superioare şi al aripii nasului. Posterior de creastă se observă o zonă concavă care împreună cu cea de la nivelul osului maxilar contribuie la formarea fosei sacului lacrimal. În jurul additusului orbitar sunt dispuse o serie de orificii prin care trec mănunchiuri vasculo-nervoase. Aceste orificii sunt:

-gaura frontală este situată superior de marginea supraorbitară şi prin ea trece ramura

medială a nervului frontal.

-gaura supraorbitară se află superior de marginea supraorbitară pe o verticală care

uneşte găurile infraorbitară, mentală şi supraorbitară; prin ea trece mănunchiul

vasculo-nervos supraorbitar.

-gaura infraorbitară este localizată la 0,5-0,8 cm inferior de marginea infraorbitară şi

conţine mănunchiul vasculo-nervos infraorbitar.

-orificiul superior al canalului lacrimo-nazal se găseşte inferior de fosa sacului

lacrimal.

-orificiul lui Parinaud prin care trece ramura maxilo-antrală a arterei angulare.

 1. Marginea supero-laterală separă pereţii superior şi lateral de-a lungul fisurii orbitare superioare şi suturii fronto-sfenoidale.
 2. Marginea supero-medială separă pereţii superior şi medial; ea este suprapusă peste suturile care articulează oasele maxilar, lacrimal şi etmoid cu osul frontal. Aceste suturi sunt fronto-etmoidală, fronto-lacrimală şi fronto-maxilară.Orificiile laterale ale canalelor etmoidale anterior şi posterior se află pe sutura fronto-etmoidală.
 3. Marginea infero-medială străbate suturile lacrimo-maxilară, etmoido-maxilară şi etmoido-palatină. În partea anterioară se află orificiul superior al canalului lacrimo-nazal.
 4. Marginea infero-laterală corespunde posterior fisurii orbitale inferioare şi în partea anterioară traversează faţa orbitară a osului zigomatic.
 5. Apexul orbitei se proiectează la nivelul părţii mediale a fisurii orbitare superioare.
 6. Comunicările orbitei. Orbita osoasă comunică cu următoarele regiuni ale craniului:
  1. Cu fosa craniană anterioară prin gaura optică (prin care trec nervul optic şi artera oftalmică) şi canalele etmoidale anterior şi posterior (prin care trec mănunchiurile vasculo-nervoase etmoidal anterior şi posterior).
  2. Cu cavitatea nazală prin canalul lacrimo-nazal.
  3. Cu fosa temporală prin gaura zigomatico-orbitară şi prin canalul zigomaticului. Prin această orificiu intră nervul zigomatic, care în interiorul canalului zigomaticului se bifurcă în nervii zigomatico-facial şi zigomatico-temporal. Acesta ajunge prin gaura zigomatico-temporală în fosa temporală.
  4. Cu fosa pterigopalatină prin fisura orbitară inferioară; aceasta este străbătută de mănunchiul vasculo-nervos infraorbitar, nervul zigomatic, ramuri orbitare ale ganglionului pterigopalatin şi de nervul orbitociliar.
  5. Cu fosa infratemporală prin intermediul fisurii orbitare inferioare.
  6. Cu fosa craniană mijlocie prin fisura orbitară superioară. Aceasta se află între aripile osului sfenoid şi corpul acestuia. Ea conţine nervii III, IV, VI, nazociliar, frontal, lacrimal, venele oftalmice şi anastomoza între artera lacrimală şi artera meningee medie.
  7. Cu regiunea frontală prin găurile supraorbitară şi frontală.
  8. Cu regiunea infraorbitară prin canalul şi gaura infraorbitară prin care trece mănunchiul vasculo-nervos infraorbitar.
  9. Cu regiunea zigomatică prin canalul zigomaticului.

 

ANEXELE GLOBULUI OCULAR

 

MUŞCHII EXTRINSECI AI GLOBULUI OCULAR

Muşchii extrinseci ai globului ocular sunt reprezentaţi de patru muşchi drepţi (extern, intern, superior şi inferior), de doi muşchi oblici (superior şi inferior) şi de muşchiul ridicător al pleoapei superioare.

 1. Muşchiul ridicător al pleoapei superioare are originea pe faţa inferioară a aripii mici a osului sfenoid, anterior de canalul optic. Corpul muscular este învelit de o fascie conjunctivă care în partea posterioară fuzionează cu cea a muşchiului drept superior. Inserţia se face printr-o aponevroză triunghiulară care trece în pleoapa superioară şi se ataşează pe faţa anterioară a tarsului. O parte din aceste fibre străbat muşchiul orbicular al ochiului şi se inseră în tegumentul pleoapei superioare. Extremitatea laterală a aponevrozei scindează glanda lacrimală în două părţi (partea lacrimală şi partea palpebrală) şi se inseră pe tuberculul de pe marginea orbitară a osului zigomatic. Extremitatea medială a aponevrozei trece în raport cu muşchiul oblic superior şi participă la formarea ligamentului palpebral medial. Pe muşchiul ridicător al pleoapei superioare se află nervul frontal, care la jumătatea distanţei dintre apexul orbitar şi additusul orbitar se ramifică în nervii supraorbitar şi supratrohlear. Inferior de muşchiul ridicător al pleoapei superioare se află muşchiul drept superior.
 2. Muşchii drepţi ai globului ocular sunt muşchii drepţi superior, medial, inferior şi lateral şi au originea pe un tendon circular-inelul tendinos comun (Zinn) care se ataşează de periostul de pe marginea inferioară, medială şi superioară a canalului optic şi pe tuberculul de pe marginea orbitară a aripii mari a sfenoidului. Inelul tendinos comun fuzionează medial cu teaca durală a nervului optic. El se suprapune peste canalul optic şi peste partea medială a fisurii orbitare superioare. Jumătatea superioară a tendonului formează tendonul Lockwood care se inseră pe porţiunea prealară a feţei laterale a corpului osului sfenoid şi pe spina muşchiului drept lateral de pe aripa mare a sfenoidului. Pe acest semicerc tendinos au originea fibrele muşchiul drept superior şi jumătăţile superioare ale muşchilor drepţi lateral şi medial. Jumătatea inferioară a inelului tendinos comun se ataşează de tuberculul infraoptic de pe rădăcina posterioară a aripii mici a sfenoidului. Aici au originea muşchiul drept inferior şi jumătăţile inferioare ale muşchilor drepţi medial şi lateral. Inelul tendinos comun conţine nervul optic, artera oftalmică, rădăcinile nervului oculomotor, nervul nazo-ciliar şi nervul abducens. Cei patru muşchi se inseră pe scleră de-a lungul unei spirale (spirala lui Tillaux) care corespunde următoarelor distanţe în raport cu limbul sclerocornean: 5.5 mm pentru muşchiul drept medial, 6.5 mm pentru muşchiul drept inferior, 6.9 mm pentru muşchiul drept lateral şi 7.7 mm pentru muşchiul drept superior. Lăţimea tendoanelor de inserţie este următoarea: muşchiul drept medial 11.3 mm, muşchiul drept inferior 10.5 mm, muşchiul drept lateral 10.1 mm şi muşchiul drept superior 11.5 mm. Nervul oculomotor (III) inervează muşchii drepţi superior, medial şi inferior. Muşchiul drept lateral este inervat de nervul abducens (VI) şi muşchiul oblic superior de nervul trohlear (IV). Vascularizaţia muşchilor extrinseci ai globului ocular este asigurată de ramuri musculare laterală şi medială ale arterei oftalmice. Ramura musculară laterală şi artera supraorbitară participă la vascularizaţia muşchilor drept lateral, drept superior, oblic superior şi ridicător al pleoapei superioare. Ramura musculară medială şi artera infraorbitală vascularizează muşchii drept inferior şi oblic inferior.
  1. muşchiul drept medial are un corp muscular cu lungimea de cca 4 cm care perforează capsula Tenon la 12 mm posterior de limbul sclero-cornean. Apoi are un traiect spre anterior în contact direct cu sclera (arcul de contact) pe o lungime de 6.5 mm, după care se inseră la 5.5 mm de limbul sclero-cornean.
  2. muşchiul drept inferior are o parte musculară de 4.2 cm, perforează capsula Tenon la 15 mm de limb şi un arc de contact de 8.5 mm; se inseră la 6.5 mm de limbul sclero-cornean.
  3. muşchiul drept lateral are un corp muscular de 4 cm. Străbate capsula Tenon la 15.9 mm de limb, are un arc de contact de 7 mm şi se inseră la 6.9 mm posterior de limbul sclero-cornean. Este inervat de nervul abducens (IV).
  4. muşchiul drept superior are un corp muscular de 4.2 cm. Străbate capsula Tenon la 15 mm de limb, are un arc de contact de 6.3 mm şi se inseră la 7.7 mm posterior de limbul sclero-cornean.
 3. Muşchii oblici ai globului ocular
  1. muşchiul oblic superior are origine pe partea prealară a feţei laterale a corpului sfenoidului, supero-medial de canalul optic şi pe inelul tendinos comun Zinn. Corpul său muscular are cca 4 cm şi un traiect spre anterior. După ce ajunge la trohleea muşchiului (formaţiune fibroasă ataşată de foveea trohleară situată la nivelul osului frontal) îşi schimbă direcţia spre posterior cu cca 55o şi se inseră la nivelul sclerei în cadranul supero-postero-temporal. Partea reflectată are cca 2 cm şi perforează capsula Tenon la 3 mm medial de muşchiul drept superior. Tendonul de inserţie se lăţeşte la cca 12 mm, extremitatea sa posterioară fiind situată la 5 mm de nervul optic. Inserţia sa din cadranul supero-postero-temporal se află între muşchii drept superior şi lateral.
  2. muşchiul oblic inferior are originea într-o depresiune de pe faţa orbitară a corpului osului maxilar, lateral de orificiul superior al canalului nazo-lacrimal. Muşchiul are o direcţie posterioară făcând un unghi de 51o cu peretele medial al orbitei. El perforează capsula Tenon în raport cu muşchiul drept inferior. Trece superior de acesta şi se inseră în cadranul supero-infero-temporal în vecinătatea regiunii maculare, profund de muşchiul drept lateral.
 4. Acţiunea muşchilor extrinseci ai globului ocular. În poziţia primară axa optică formează un unghi de 230 cu axa orbitară. Acţiunea primară a unui muşchi se manifestă când ochiul este în poziţie primară.
  1. muşchiul drept superior produce elevaţie în poziţia primară, dar şi adducţie şi incicloducţie. Dacă globul ocular este în uşoară abducţie de 230 atunci muşchiul produce doar elevaţie. În poziţia în adducţie a globului ocular de 670  muşchiul drept superior determină doar incicloducţia.
  2. muşchiul drept inferior produce depresia (acţiunea primară), adducţia şi excicloducţia globului ocular (acţiuni subsidiare). Pentru acţiunile susbidiare se poate face o analogie cu muşchiul drept superior.
  3. muşchiul oblic superior face un unghi de 510 cu axa optică şi are ca acţiune primară intorsiunea şi ca acţiuni subsidiare abducţia şi depresia globului. Dacă ochiul este în adducţie la 510 atunci muşchiul este doar depresor, iar dacă globul este în abducţie la 390 muşchiul produce doar intorsiune.
  4. muşchiul oblic inferior are ca acţiune primară excicloducţie şi ca acţiuni subsidiare elevaţia şi abducţia globului ocular.

 

TUNICA FASCIALĂ A OCHIULUI

 1. Capsula Tenon este o membrană fină care înveleşte globul ocular de la joncţiunea corneo-sclerală la nervul optic. Această capsulă separă globul ocular de grăsimea retroorbitară şi permite rotaţia liberă a acestuia. Între scleră şi capsula Tenon se află spaţiul episcleral care conţine travee fine de ţesut conjunctiv. Posterior, capsula prezintă numeroase orificii străbătute de nervii şi vasele ciliare. Atât în dreptul orificiului de trecere al nervului optic, cât şi în vecinătatea limbului sclero-cornean capsula Tenon fuzionează cu sclera. Muşchii extrinseci ai globului ocular străbat capsula Tenon, care se reflectă pe aceştia sub forma unor teci. Acestea fuzionează de perimisium şi dau expansiuni ancorate de structurile osoase ale orbitei. Teaca muşchiului drept superior este solidarizată de tendonul muşchiului ridicător al pleoapei superioare. Teaca muşchiului drept inferior este conectată nu numai de teaca muşchiului oblic inferior, ci şi de tarsul inferior. De la tecile muşchilor drepţi lateral şi medial pornesc expansiuni triunghiulare care se inseră pe oasele lacrimal şi zigomatic şi care poartă numele de ligamente de control lateral şi respectiv medial. Acestea se unesc cu marginile corespunzătoare ale tecii muşchiului drept inferior şi formează ligamentul suspensor al ochiului. Teaca muşchiului oblic superior atinge trohleea acestuia şi cea a muşchiului oblic inferior, podeaua orbitei.
 2. Periorbita reprezintă periostul orbitei care aderă slab de ţesutul osos adiacent. În partea posterioară se ataşează de dura mater şi de teaca durală a nervului optic. Anterior ajunge la additusul orbitar şi participă la formarea septului orbitar. În partea antero-medială, în dreptul fosei lacrimale se dedublează şi crează un spaţiu pentru sacul lacrimal. Între periorbită şi capsula Tenon există o serie de septuri radiare.

 

PLEOAPELE

 1. Topografie de suprafaţă. Pleoapele sunt falduri cutaneo-mucoase cu rol de protecţie a globului ocular. Cele două pleoape (superioară şi inferioară) sunt unite la extremităţile lor medială şi laterală. Pleoapa superioară este mai mare şi mai mobilă (datorită muşchiului ridicător al pleoapei superioare) în comparaţie cu cea inferioară şi prezintă ca limită şanţul orbitar superior care o separă de marginea supraorbitară. Inferior de acest şanţ se află plica palpebrală superioară (care lipseşte la asiatici) ce corespunde marginii superioare a tarsului superior. Pe pleoapa inferioară se observă plica palpebrală inferioară pe care se proiectează marginea inferioară a tarsului inferior. Inferior de 1/3 medială a pleoapei inferioare are originea plica nazogeniană şi inferior de cantul lateral , plica malară. Aceasta are un traiect spre infero-medial şi intersectează plica nazogeniană la 15 mm inferior de marginea pleoapei inferioare. Pleoapele fuzionează medial şi lateral prin comisurile medială şi laterală; ele delimitează un spaţiu eliptic numit fisura palpebrală ale cărei extremităţi formează unghiurile ochiului sau canturile. Fisura palpebrală are o înălţime de cca 9 mm şi o lăţime de cca 29 mm. Cantul lateral formează un unghi mai ascuţit decât cel medial. În dreptul acestuia între pleoape există un spaţiu triunghiular numit lacul lacrimal limitat medial de o proeminenţă-caruncula lacrimală . Marginea pleoapei superioare încrucişează globul ocular la 2 mm inferior de limbul superior spre deosebire de pleoapa inferioară care este tangentă la limbul inferior. Pe marginea pleoapelor în partea medială există o proeminenţă, papila lacrimală pe vârful căreia se află orificiul canaliculului lacrimal numit punct lacrimal. Acesta împarte marginea palpebrală într-o parte lacrimală laterală şi o parte lacrimală medială şi este situat la joncţiunea 1/5 mediale cu 5/6 laterale. Din punct de vedere structural marginea pleoapei este alcătuită dintr-o lamelă anterioară (tegument şi muşchiul orbicular al ochiului) şi o lamelă posterioară (tarsul şi conjunctiva). Genele sunt fire de păr scurte, groase, curbate dispuse în grupuri (2-3 fire) care se află situate pe marginea pleoapelor între cantul lateral şi papila lacrimală. Pe pleoapa superioară genele sunt mai numeroase (100-120), mai lungi, curbate spre superior spre deosebire de cele inferioare (50-75) care sunt mai scurte şi orientate spre inferior. Fiecare folicul ciliar conţine două glande sebacee Zeiss. În apropierea foliculilor ciliari, pe marginea pleoapelor se deschid glandele sudoripare Moll. În marginea pleoapei există un fascicul muscular desprins din partea tarsală a muşchiului orbicular al ochiului numit fasciculul ciliar Riolan pe care se proiectează la nivelul tegumentului linia gri, posterior de care se află joncţiunea cutaneo-mucoasă. Pe lamela posterioară se află orificiile de deschidere ale glandelor lui Meibomius.
 2. Structura pleoapelor. Dinspre suprafaţă spre profunzime pleoapele prezintă următoarele straturi: pielea, ţesutul conjunctiv  subcutanat, fibrele muşchiului orbicular al ochiului, planul tarsal (alcătuit din tars, septul orbitar şi tendonul muşchiului ridicător al pleoapei superioare), glandele tarsale şi conjunctiva.
  1. Tegumentul este foarte fin şi mobil pe planurile profunde. Fibrele de colagen, reticulare şi elastice din stratul reticular al dermului produc liniile Langer (din apropierea canturilor medial şi lateral), liniile gravitaţionale (cu direcţie verticală şi produse de relaxarea senilă a tegumentului) şi linii dinamice (care apar prin hiperacţiunea unor muşchi ai mimicii cum ar fi corrugator supercili sau procerus).
  2. Ţesutul conjunctiv subcutanat este un ţesut conjunctiv lax cu foarte puţin ţesut adipos. Acesta este absent în regiunea tarsală ceea ce permite o aderenţă deosebită a tegumentului pretarsal de tars.
  3. Muşchiul orbicular al ochiului este un muşchi al mimicii de formă ovală, cu axul lung orizontal. Fibrele muşchiului orbicular al ochiului sunt dispuse în două hemiarcade (superioară şi inferioară); ele au o dispoziţie paralelă cu fisura palpebrală şi se inseră pe ligamentele palpebrale medial şi lateral. Muşchiul orbicular al ochiului prezintă trei porţiuni: orbitară, preseptală şi pretarsală. Partea orbitară este situată în raport cu additusul orbitei adică cu marginile supra si infraorbitară cât şi cu reperele osoase învecinate (gaura supraorbitară şi gaura infraorbitară). Fibrele musculare ale acestei părţi se întreţes cu fibrele muşchilor sprâncenos şi occipito-frontal. Partea preseptală este separată printr-un strat fibroadipos de septul orbitar şi se ataşează lateral de tubercului cantal lateral (situat la 4 mm posterior de rafeul palpebral lateral) şi medial printr-un cap profund (pe fascia lacrimală) şi un cap superficial (pe ligamentul palpebral medial). Lateral, fibrele părţilor orbitară şi preseptală fuzionează pentru a forma rafeul palpebral lateral. Partea pretarsală este foarte aderentă de tars şi are originea medială printr-un cap profund la 4 mm posterior de creasta lacrimală posterioară şi pe fascia lacrimală şi se inseră pe marginile celor două tarsuri. Capul superficial se inseră pe creasta lacrimală anterioară şi pe partea anterioară a ligamentului palpebral medial şi trimite fibre circulare în jurul canaliculelor lacrimale. Lateral, fibrele pretarsale se inseră pe ligamentul palpebral lateral care se ataşează pe tuberculul Whitnall situat la 4 mm posterior de marginea orbitei. Contracţia acestui muşchi şi relaxarea muşchiului ridicător al pleoapei superioare duce la închiderea fantei palpebrale.
  4. Tarsul şi septul orbitar.
   • Tarsurile palpebrale (superior şi inferior) sunt două formaţiuni fibroase aplatizate cu rol de suport pentru pleoape. Tarsul superior este semioval, are o înălţime de cca 1 cm , spre deosebire de cel inferior care are doar 0.5 cm. Pe faţa sa anterioară şi pe marginea sa superioară se inseră lamele superficială şi respectiv profundă a aponevrozei muşchiului ridicător al pleoapei superioare. Fiecare tars prezintă o margine ciliară, liberă, orizontală mai groasă şi o margine orbitară, semilunară, conectată de additusul orbitei prin septul orbitar. Spre extremităţi, tarsurile fuzionează prin intermediul unor structuri fibroase numite ligamente palpebrale. Ligamentul palpebral lateral se inseră pe un tubercul situat posterior de marginea orbitară a osului zigomatic. Ligamentul palpebral medial este o bandă tendinoasă puternică care se ataşează de creasta lacrimală anterioară de pe procesul frontal al osului maxilar şi de creasta lacrimală posterioară de pe osul lacrimal. Glandele tarsale se află în interiorul celor două tarsuri şi pot fi vizibile prin transparenţa conjunctivei când pleaopele sunt eversate. În număr de cca 30-40 pentru tarsul superior şi 20-30 la nivelul celui inferior, aceste glande sebacee modificate numite şi glandele lui Meibomius, sunt dispuse în interiorul tarsului având o direcţie verticală. Canalele lor de excreţie se deschid prin orificii mici pe marginea pleoapei, anterior de joncţiunea cutaneo-mucoasă. Glande tarsale au o structură tubulară compusă şi secreţia lor contribuie la formarea stratului extern (lipidic) al filmului lacrimal care are rolul de a preveni evaporarea.
   • Septul orbitar este o continuare a periostului orbitei. La nivelul pleoapei superioare el fuzionează de lama superficială a aponevrozei muşchiului ridicător al pleoapei superioare (la 5 mm superior de marginea tarsului) şi în pleoapa inferioară aderă de suprafaţa anterioară a tarsului. În pleoapa superioară este separat de muşchiul orbicular al ochiului printr-un strat de ţesut fibro-adipos suborbicular şi vine în raport posterior cu un strat de grăsime preaponevrotică care îl separă de aponevroza muşchiului ridicător al pleoapei superioare. În pleoapa inferioară septul este în raport anterior direct cu partea preseptală a muşchiului orbicular al ochiului. El are raporturi posterioare cu ţesutul adipos retroseptal, cu fascia capsulo-palpebrală şi cu muşchiul tarsal. Septul orbitar este străbătut de mănunchiurile vasculo-nervoase supraorbitar şi supratrohlear.
  5. Corpurile adipoase palpebrale. În pleoapa superioară există corpul adipos central (preaponevrotic) şi corpul adipos medial separate de trohleea muşchiului oblic superior. Corpul adipos central preaponevrotic este învelit într-o capsulă conjunctivă de la care pornesc bride ce unesc septul orbitar (situat anterior de corpul adipos) de aponevroza muşchiului ridicător al pleoapei superioare care este situat posterior. În 1/3 laterală, în acelaşi plan cu corpul adipos central se află partea palpebrală a glandei lacrimale. Pleoapa inferioară conţine un corp adipos temporal şi unul medial care comunică posterior cu corpul adipos extraconic al orbitei.
  6. Planul muşchilor retractori este format în pleoapa superioară din aponevroza muşchiului ridicător al pleoapei superioare şi muşchiul lui Müller (muşchiul tarsal superior) şi în pleoapa inferioară din muşchiul tarsal inferior şi fascia capsulo-palpebrală.
   • aponevroza muşchiului ridicător al pleoapei superioare ajunge la nivelul globului şi formează ligamentul transvers Whitnall, zonă de tranziţie dintre partea orizontală şi cea verticală a muşchiului. Acest ligament se ataşează medial de fascia trohleei şi lateral de sutura fronto-zigomatică. Partea verticală a aponevrozei prezintă o expansiune medială care se inseră pe ligamentul palpebral medial şi o expansiune laterală care separă glanda lacrimală în doi lobi (orbitar şi palpebral) şi se inseră prin ligamentul palpebral lateral pe tuberculul orbitar lateral. La cca 5 mm superior de marginea tarsului aponevroza muşchiului ridicător al pleoapei superioare fuzionează de septul orbitar şi trimite expansiuni conjunctive spre planul muşchiului orbicular al ochiului şi spre ţesutul subcutanat. Aponevroza se inseră pe faţa anterioară a tarsului în 1/3 inferioară. Între faţa posterioară a aponevrozei muşchiului ridicător al pleoapei superioare şi faţa superioară a muşchiului drept superior se află o membrană intermusculară din care se desprinde ligamentul suspensor al fornixului superior. Între faţa inferioară a aponevrozei şi marginea superioară a tarsului se întinde muşchiul Müller (muşchiul tarsal superior) care este aderent de conjunctiva palpebrală. În pleoapa inferioară extensiile fibroase care pornesc din muşchiul drept inferior formează capul capsulo-palpebral al muşchiului drept inferior care se dedublează în jurul muşchiului oblic inferior într-o lamă externă şi o lamă internă. Lama externă este fascia capsulo-palpebrală şi lama internă conţine muşchiul tarsal inferior. Cele două lame sunt fuzionate anterior de muşchiul oblic inferior şi formează o condensare numită ligamentul suspensor al globului ocular (Lockwood). În apropierea inserţiei pe marginea inferioară a tarsului fascia capsulo-palpebrală fuzionează cu septul orbitar. Lama internă este reprezentată de muşchiul tarsal inferior şi este situată între faţa posterioară a fasciei capsulo-palpebrale şi faţa anterioară a conjunctivei palpebrale.
  7. Conjunctiva reprezintă o membrană mucoasă transparentă care tapetează feţele posterioare ale pleoapelor; ea se reflectă la nivelul fundurilor de sac conjunctivale pe scleră formând conjunctiva bulbară care ajunge la limbul sclero-cornean unde se continuă cu epiteliul cornean. Conjunctiva este un epiteliu scuamos stratificat nekeratinizat bogat în celule mucoase care secretă stratul intern (mucos) al filmului lacrimal.
   • Conjunctiva palpebrală este o structură foarte bine vascularizată, aderentă de tars. Profund de conjunctivă se află ţesutul conjunctiv subepitelial bogat în ţesut limfoid mai ales spre fundurile de sac conjunctivale. La marginile palpebrale conjunctiva se continuă cu tegumentul şi cu epiteliul ductelor glandelor tarsale, cu epiteliul canaliculelor lacrimale, al sacului lacrimal, al canalului nazolacrimal şi al mucoasei nazale. Epiteliul conjunctivei palpebrale este de tip scuamos necheratinizat care la cca 2 mm de marginea pleoapei se subţiază creând un şanţ. Conjunctiva palpebrală este formată dintr-un epiteliu scuamos bistratificat (stratul profund de celule turtite şi startul superficial de celule columnare) în care se află atât celule mucoase cât şi glandele lacrimale accesorii care sunt responsabile pentru secreţia lacrimală bazală. Acestea sunt situate la nivelul conjunctivei palpebrale superioare în dreptul marginii superioare a tarsului (glandele Wolfring).
   • Fornixul conjunctival reprezintă linia de reflexie a conjunctivei de pe pleoape pe globul ocular. Fornixul superior este stabilizat de ligamentul suspensor al fornixului superior, formaţiune conjunctivă desprinsă din aponevrozele muşchilor ridicător al pleoapei superioare şi muşchiul drept superior. Fornixul inferior este fixat de ligamentul suspensor al fornixului inferior care este desprins din expansiunile fibroase ale muşchiului drept inferior. În partea laterală a fornixului conjunctival superior se deschid ductele glandelor lacrimale. Epiteliul scuamos necheratinizat are trei straturi: startul profund (celule turtite), stratul intermediar (format din celule poligonale) şi stratul superficial (celule columnare). Între celulele epiteliului se află celule secretoare de mucus şi glandele lacrimale accesorii (Krause) care participă la secreţia lacrimală bazală.
   • Conjunctiva bulbară tapetează sclera, este fină, transparentă, fără papile şi uşor vascularizată. Ajunsă la nivelul limbului sclero-cornean ea devine aderentă la episcleră şi se continuă cu epiteliul cornean. Conjunctiva bulbară este formată dintr-un epiteliu scuamos necheratinizat tristratificat care conţine numeroase celule secretoare de mucus.
   • Caruncula lacrimală este o proeminenţă tegumentară situată apropierea cantului medial, în lacul lacrimal. Are o culoare roşiatică şi o formă conică; la suprafaţa ei se află deschiderile glandelor sebacee şi sudoripare şi mici fire de păr. Caruncula are la suprafaţă ţesut conjunctiv scuamos necheratinizat. Lateral este acoperită de o plică conjunctivală numită plica semilunară.
   • Sistemul arterial profund este format în principal din cele două artere palpebrale (medială şi laterală). Ramura palpebrală medială a arterei oftalmice se anastomozează cu ramuri palpebrale laterale cu originea în artera lacrimală. Ele formează o arcadă arterială marginală şi o arcadă arterială periferică. Arcada palpebrală marginală se află pe faţa anterioară a tarsului la 3 mm de marginea pleoapei. Arcada palpebrală periferică urmează marginile superioară şi respectiv inferioară ale plăcilor tarsale, trecând între aponevroza muşchiului ridicător al pleoapei superioare şi muşchiul tarsal superior.
   • Sistemul arterial superficial. Pleoapa superioară este vascularizată şi de ramuri din artera supraorbitară şi pleoapa inferioară de ramuri palpebrale ale arterei infraorbitare şi arterei angulare. Aceasta este ramura terminală a arterei faciale care ajunsă în unghiul intern al ochiului se anastomozează cu artera dorsală a nasului desprinsă din artera oftalmică. Artera temporală superficială participă la vascularizaţia părţilor laterale ale pleoapelor prin ramura frontală, ramura zigomatico-orbitară şi artera transversă a feţei.
   • Sistemul venos superficial. În apropierea marginii pleoapei superioare se află vena palpebrală superioară, cu direcţie orizontală, care drenează lateral în vena temporală superficială şi medial în vena angulară. Superior, vena palpebrală superioară dreneză într-un un arc venos orizontal care se deschide în venele temporală superficială, supraorbitară şi supratrohleară. În pleoapa inferioară vena palpebrală inferioară drenează în venele angulară, facială şi infraorbitară.
   • Sistemul venos profund. Este reprezentat de venele oftalmice superioară şi inferioară. Vena oftalmică superioară primeşte ca afluenţi venele supratrohleară, supraorbitară şi vorticoase superioare. Vena oftalmică inferioară drenează sângele de la pleoapa inferioară şi de la venele vorticoase inferioare.
 1. Ligamentele suspensoare ale pleoapelor sunt:
  1. Ligamentul superior transvers Whitnall are un traiect orizontal între trohleea muşchiului oblic superior (situată medial) şi sutura fronto-zigomatică (situată lateral). El este suspendat de periostul tavanului orbitei şi la nivelul lui partea orizontală a muşchiului ridicător al pleoapei superioare se continuă cu partea verticală a acestuia.
  2. Ligamentul Lockwood se află la nivelul pleoapei inferioare şi formează un adevărat hamac pentru globul ocular. El este o condensare a fasciei capsulo-palpebrale care are o direcţie orizontală între ligamentele palpebrale medial şi lateral.
  3. Ligamentul palpebral medial este alcătuit dintr-un braţ anterior şi un braţ posterior. Braţul anterior se inseră pe creasta lacrimală anterioară şi pe el se ataşează capul superficial al părţii pretarsale al muşchiului orbicular al ochiului. Braţul posterior se inseră pe creasta lacrimală posterioară şi pe fascia lacrimală. La nivelul său se ataşează capul profund al părţii pretarsale şi partea septală a muşchiului orbicular al ochiului. Aceste complexe musculo-tendinoase acţionează atât ca o pompă asupra sacului lacrimal cât şi ca suport în direcţionarea posterioară a punctelor lacrimale.
  4. Ligamentul papebral lateral este format dintr-un stâlp superior şi un stâlp inferior care au originea pe extremităţile laterale ale plăcilor tarsale. Ei fuzionează şi se continuă lateral cu retinaculul lateral care primeşte fibre din expansiunea laterală a aponevrozei muşchiului ridicător al pleoapei superioare şi se inseră pe tuberculul orbitar lateral Whitnall situat la 3 mm posterior de additusul orbitar şi la 10 mm inferior de sutura fronto-zigomatică.
 2. Vasele şi nervii pleoapelor
  1. Arterele.
  1. Venele drenează în venele oftalmice şi vena facială realizându-se astfel o anastomoză indirectă între sinusul cavernos (venă endocraniană care primeşte ca afluenţi venele oftalmice) şi vena jugulară internă (în care drenează vena facială).
 1. Limfaticele pleoapelor sunt grupate într-un sistem superficial (care drenează limfa de la tegument şi muşchiul orbicular al ochiului) şi un sistem profund (care drenează limfa de la tars şi conjunctivă). 3/4 laterală a pleoapei superioare şi 1/3 laterală a pleoapei inferioare drenează în limfonodulii preauriculari şi parotidieni profunzi. 1/4 medială a pleoapei superioare şi 1/3 medială a pleoapei inferioare drenează în limfonodulii submandibulari.

d.Inervaţia pleoapelor. Pleoapa superioară este inervată de fibre somato-aferente generale (tactile, termice şi dureroase) care sunt prelungirile periferice ale neuronilor din ganglionul trigeminal Gasser. Aceste fibre străbat nervii lacrimal, supraorbitar şi supratrohlear (ramuri ale nervului frontal).  După ce străbat nervii lacrimal şi frontal pătrund în nervul oftalmic (ramură a nervului trigemen). Pleoapa inferioară este inervată în 1/3 medială de nervul infratrohlear (ramură a nervului nazociliar care se desprinde din nervul oftalmic) şi 2/3 laterală de ramurile palpebrale ale nervului infraorbitar (ramură a nervului maxilar). Muşchiul orbicular al ochiului este inervat de ramura frontală a nervului facial şi muşchii tarsali de fibre simpatice desprinse din plexurile simpatice periarteriale.

 

APARATUL LACRIMAL

Aparatul lacrimal este format din glanda lacrimală (care secretă lacrimile) şi ducturile excretoare care conduc lichidul spre suprafaţa oculară. De aici lacrimile sunt drenate din lacul lacrimal prin canaliculele lacrimale, sacul lacrimal şi ductul lacrimo-nazal în meatul nazal inferior din cavitatea nazală.

 1. Glanda lacrimală se află în fosa glandei lacrimale de la nivelul părţii antero-laterale a tavanului orbitei şi este învelită de un ţesut fibros ataşat de periostul orbitei. Ea este formată din două porţiuni separate de o expansiune a aponevrozei muşchiului ridicător al pleoapei superioare.  Partea orbitară este mai voluminoasă (20mm/5mm/12mm) şi este situată în fosa lacrimală deasupra aponevrozei muşchiului ridicător al pleoapei superioare şi supero-lateral de muşchiul drept lateral. Anterior vine în raport cu septul orbitar şi posterior cu corpul adipos supero-temporal care aparţine grăsimii retroorbitare. Partea palpebrală este mai mică şi este formată din 2-3 lobuli glandulari care se află inferior de aponevroza muşchiului ridicător al pleoapei superioare şi superior de partea supero-laterală a fornixului conjunctival superior. Partea palpebrală a glandei lacrimale se află între muşchii drepţi lateral şi superior. Ea este conectată de partea orbitară printr-o punte de ţesut glandular şi ducte excretoare. Când pleoapa este eversată această porţiune este vizibilă prin conjunctivă. Ductele glandei lacrimale (în număr de 12) se deschid în fornixul conjunctival superior în partea laterală. Ductele părţii orbitare (2-5) străbat partea palpebrală înainte de a ajunge la fornix. Glanda lacrimală este vascularizată de artera lacrimală (ramură a arterei oftalmice) şi de vena lacrimală (care drenează în vena oftalmică superioară). Limfa provenită de la glanda lacrimală drenează în limfonodulii preauriculari. Calea parasimpatică pentru inervaţia glandei lacrimale este formată din doi neuroni. Protoneuronul căii se află în nucleul lacrimo-muco-nazal din punte. De aici fibrele parasimpatice preganglionare pătrund în nervul facial şi străbat nervii pietros mare, nervul canalului pterigoidian şi fac sinapsă cu deutoneuronul căii în ganglionul pterigopalatin. Fibrele parasimpatice postganglionare străbat ramurile pterigopalatine care conectează ganglionul petrogopalatin de nervul maxilar. Apoi ele trec prin nervii maxilar, zigomatic, anastomoza dintre nervul zigomatic şi nervul lacrimal, nervul lacrimal şi astfel ajung la glanda lacrimală. Glanda lacrimală principală are un rol important în secreţia lacrimală reflexă. Calea simpatică are deutoneuronul căii în ganglionul cervical superior. De aici fibrele simpatice postganglionare străbat nervul carotic intern, plexul arterial pericarotic intern, nervul pietros profund, nervul canalului pterigoidian, ganglionul pterigopalatin, nervul maxilar, nervul zigomatic şi nervul lacrimal. Din punct de vedere histologic lobii glandei lacrimale sunt formaţi din mai mulţi lobuli care prezintă numeroşi acini  cu sistemul adiacent de ducte excretoare. Lumenul acinului este delimitat de un strat de celule epiteliale cilindrice învelite la exterior de celulele mioepiteliale. Glanda lacrimală are o structură tubulo-acinoasă şi la nivelul ei s-au distins mai multe tipuri de celule: celulele K, celulele G, limfocite, celule mioepiteliale şi celule mucoase. Ţesutul glandular este bogat în terminaţii nervoase colinergice. Secreţia acinară este predominant seroasă, fapt confirmat prin prezenţa de numeroase granule secretorii dense alături de cele care conţin material proteic şi polizaharidic. Secreţia granulelor se face prin emiocitoză la polul apical al celulei. Ductele intralobulare, interlobulare şi excretoare principale sunt formate dintr-un epiteliu scuamos pseudostatificat necheratinizat. Secreţia primară este un fluid cu conţinut electrolitic asemănător cu cel al plasmei dar bogat în lizozim. Această secreţie este modificată de către ductele excretoare.
 2. Glandele lacrimale accesorii mici sunt răspândite în toată conjunctiva pleoapei superioare şi inferioare, dar mai ales în apropierea fornixului superior. Glandele Krause (20-40) sunt localizate la nivelul fornixurilor (mai ales superior). Glandele Wolfring  (5-20) se deschid în dreptul marginilor periferice ale tarsurilor, la nivelul carunculei şi a plicei semilunare. Glandele accesorii produc secreţia lacrimală de bază.
 3. Canaliculele lacrimale (2) se află situate în partea medială a pleoapelor. Ele încep la nivelul punctelor lacrimale, au un traiect de cca 1 cm şi se deschid în sacul lacrimal. Punctul lacrimal este situat la unirea 1/5 medială cu 5/6 laterală a marginii palpebrale, punctul inferior fiind dispus uşor medial faţă de cel superior. Fiecare punct lacrimal are un diametru de 0.3 mm şi este înconjurat de un inel fibros numit papila lacrimală. Partea iniţială a canaliculului lacrimal şi punctul lacrimal este înconjurată de fibrele capului profund al părţii pretarsale a muşchiului orbicular al ochiului; acestea au rolul de a menţine contactul între punctul lacrimal şi lacul lacrimal. Părţile iniţiale de cca 2 mm ale canaliculelor sunt verticale şi se termină într-o porţiune dilatată numită ampulă după care canaliculul devine orizontal. Zona de curbură a canaliculului se află între muşchiul orbicular al ochiului şi tars; partea orizontală are un traiect de-a lungul marginii palpebrale învelit de fibre musculare. Canaliculul inferior are iniţial un traiect descendent şi apoi orizontal spre deosebire de cel superior care are un traiect ascendent şi apoi face o curbă infero-medială. Cele două canalicule se unesc într-un  canalicul comun situat la 3 mm posterior de ligamentul palpebral medial. Acesta străbate fascia lacrimală care înconjură sacul lacrimal şi pătrunde pe faţa laterală a acestuia. Din punct de vedere histologic prezintă un epiteliu scuamos stratificat nekeratinizat aşezat pe o membrană bazală şi pe o lamina propria bogată în fibre elastice. Spre exterior se află un strat de fibre musculare striate care provin din partea lacrimală a muşchiului orbicular al ochiului şi care se condensează în jurul punctelor lacrimale. Contracţia muşchiului orbicular al ochiului presează punctele lacrimale spre lacul lacrimal şi prin capilaritate lichidul lacrimal pătrunde în sacul lacrimal. În timpul clipitului se produce contracţia părţii lacrimale a muşchiului orbicular al ochiului ceea ce produce o distensie bruscă a sacului lacrimal care creşte absorbţia lichidului.
 4. Sacul lacrimal este de fapt extremitatea superioară a canalului nazo-lacrimal şi are dimensiuni de 12mm/6mm/2mm. El se află localizat în partea medială a additusului orbitar, în fosa sacului lacrimal între braţele ligamentului palpebral medial şi crestele lacrimală anterioară şi posterioară . Deasupra ligamenului palpebral medial are o porţiune de 4 mm numită fundul sacului lacrimal, inferior de care se află corpul acestuia. Sacul lacrimal este turtit lateral şi în partea inferioară se continuă cu ductul nazo-lacrimal. Fascia lacrimală reprezintă o dedublare a periobitei care închide lateral şi superior fosa lacrimală şi separă sacul lacrimal de ligamentul palpebral medial. Canaliculele lacrimale străbat fascia lacrimală şi formează un canalicul comun care abordează faţa laterală a sacului lacrimal. Anterior, sacul lacrimal vine în raport cu braţul anterior al ligamentului palpebral medial, septul orbitar şi capul superficial al părţii pretarsale a muşchiului orbicular al ochiului. Posterior, sacul lacrimal vine în raport cu braţul posterior al ligamentului palpebral medial şi cu capul profund al părţii pretarsale a muşchiului orbicular al ochiului (muşchiul Horner). Medial, prezintă raporturi prin intermediul peretelui osos, cu partea anterioară a meatului nazal mijlociu şi cu partea superioară a sinusurilor etmoidale anterioare. Peretele sacului lacrimal este fibroelastic, cu o mucoasă care se continuă cu cea a canalului nazo-lacrimal şi a cavităţii nazale. Mucoasa prezintă un epiteliu columnar bilamelar ciliat.  Sacul lacrimal are mai multe surse de vascularizaţie. Artera angulară este ramura terminală a arterei faciale şi urcă la 6 mm medial de  unghiul palpebral medial, profund de muşchiul orbicular al ochiului şi la 4 mm anterior de sacul lacrimal. Ea perforează septul orbitar deasupra ligamenutului palpebral medial şi se anastomozează cu artera dorsală a nasului ramură a arterei oftalmice. De asemenea la vascularizaţia sacului participă şi ramurile palpebrale mediale din artera oftalmică (artera dorsală a nasului). Artera infraorbitară, ramură a arterei maxilare emite ramuri palpebrale care vascularizează sacul lacrimal şi se anastomozează cu ramuri ale arterei angulare. Venele drenează în vena angulară (situată lateral de artera angulară) şi în venele supratrohleară şi supraorbitară care se varsă în vena oftalmică superioară, afluent al sinusului cavernos. Drenajul limfatic se face în limfonodulii submandibulari şi limfonodulii cervicali profunzi.
 5. Ductul nazo-lacrimal are o lungime de cca 18 mm un diametru de cca 4 mm (2mm la sugar), porneşte din partea inferioară a sacului lacrimal şi se deschide în meatul nazal inferior printr-un orificiu acoperit de o plică mucoasă, plica lacrimală. Ductul străbate un canal osos limitat medial de procesul descendent al osului lacrimal şi de procesul lacrimal al cornetului nazal inferior. Lateral, ductul este limitat de canalul lacrimal de pe faţa medială a corpului osului maxilar. Ajuns în meatul nazal inferior el prezintă o porţiune de cca 5 mm acoperită de mucoasa nazală. Ductul se deschide pe peretele lateral al meatului printr-un ostium punctiform, circular sau liniar uneori prevăzut cu o valvă la cca 2-3 mm posterior de aripa nasului. În interior ductul nazo-lacrimal prezintă a mucoasă cu falduri care dispar la adult (de exemplu spirala lui Hyrtl). Valva lui Hasner situată la deschiderea în meatul inferior este cauza imperforării canalului la nou-născut.

 

CALEA OPTICĂ

 

NERVUL OPTIC

Originea reală . Cei 1.3 milioane de axoni de la nivelul nervului optic au originea la nivelul celulelor ganglionare ale retinei. Axonii acestora sunt înveliţi de astrocite şi se află localizaţi în stratul fibrelor nervului optic care converg spre discul optic şi lamina cribrosa sclerală. Grupaţi în fascicule, axonii străbat lamina cribroasă sclerală şi se continuă în partea intraorbitară a nervului optic. După ce au trecut prin scleră axonii prezintă teci de mielină produsă de oligodendroglii.

Traiect. Nervul optic străbate orbita, canalul optic şi fosa craniană medie a endobazei.

 1. Partea intraorbitară. Nervul are are o lungime de 4 cm, un diametru de 4 mm şi o direcţie postero-medială. El este uşor sinuos şi se află în axul conului muscular format din muşchii drepţi superior, medial, inferior şi lateral.
 2. Partea intracanaliculară. Nervul optic străbate canalul optic (lungime 6 mm) împreună cu artera oftalmică.
 3. Partea intracraniană. Nervul traversează fosa craniană mijlocie pe o lungime de cca 10 mm şi se termină în unghiul antero-lateral al chiasmei optice.

Raporturi:

 1. Partea intraorbitară a nervului optic se întinde între polul posterior al globului ocular şi canalul optic. Nervul este învelit de meninge (dura mater, arahnoidă şi pia mater), are o lungime de 4 cm şi se află la cca 1 cm de podeaua orbitei în ţesutul adipos retroorbitar în interiorul conului muscular. Spaţiul subdural nu comunică cu cel intractranian dar cel subarahnoidian conţine lichid cefalorahidian şi comunică cu cisterna optopedunculară. La acest nivel nervul optic prezintă raporturi cu următoarele elemente:
 2. artera oftalmică. După ieşirea sa din canalul optic artera se află inferior de nerv, apoi ocoleşte nervul pe faţa sa laterală şi superioară pentru ca în cele din urmă să se dispună medial. Ramurile care au raport cu nervul sunt: artera lacrimală (care se află situată lateral), arterele ciliare posterioare lungi şi scurte (în jurul nervului), artera centrală a retinei (ea pătrunde în nerv pe faţa sa infero-medială la 1 cm posterior de globul ocular).
 3. venele oftalmice superioară şi inferioară se dispun superior şi respectiv inferior de nerv. Aceste vene au originea în partea medială a additusului orbitar şi încrucişează nervul în “X” dinspre antero-medial spre postero-lateral. Apoi ele trec între muşchiul drept extern şi drept inferior, ajung prin fisura orbitară superioară în fosa craniană medie şi se varsă în sinusul cavernos.
 4. ganglionul ciliar se află lateral de nerv;
 5. rădăcina superioară şi cea inferioară a nervului III sunt dispuse superior şi respectiv inferior de nerv.
 6. nervul VI este dispus lateral;
 7. nervul nazociliar este iniţial lateral, apoi trece superior pentru ca pe măsură ce avansează spre additusul orbitar să se plaseze medial împreună cu artera oftalmică.

Elementele vasculo-nervoase intraconice învelite de corpul adipos retroorbitar sunt vasele oftalmice, nervul optic, nervii III,VI, nervul nazociliar şi  ganglionul ciliar. În afara conului muscular, superior de nervul optic se află nervul frontal, nervul lacrimal şi nervul IV. Tot extraconic dar inferior de nervul optic sunt dispuse ramurile orbitare ale ganglionului pterigopalatin şi nervul zigomatic.

 1. Partea intracanaliculară. Canalul optic are cca 5 mm lungime şi un diametru de 4 mm. Dura mater înveleşte nervul şi se continuă cu periostul canalului optic. Axul canalului optic este oblic dinspre antero-lateral spre supero-medial. Nervul optic prezintă următoarele raporturi:
 2. Superior-rădăcina anterioară a aripii mici a sfenoidului, prelungirea sinusului sfenoidal, dura mater;
 3. medial -corpul sfenoidului, sinusul sfenoidal;
 4. inferior-rădăcina posterioară a aripii mici a sfenoidului, prelungirea sinusului sfenoidal;
 5. infero-lateral -artera oftalmică;
 6. lateral-aripa mică a sfenoidului;

În interiorul canalului optic, nervul este învelit de dura mater, arahnoidă şi pia mater. Artera oftalmică care vine în raport supero-medial cu nervul este iniţial situată în interiorul tecii durale dar la nivelul canalului optic străbate teaca.

 1. Partea intracraniană traversează fosa craniana mijlocie, între orificiul posterior al canalului optic şi chiasma optică. Ea are o lungime de cca 1 cm. Raporturile nervului în această regiune sunt:
 2. Superior-artera cerebrală anterioară, vena cerebrală anterioară, substanţa perforată anterioară, bandeleta olfactivă;
 3. Inferior-cortul hipofizei, partea anterioară a feţei superioare a sinusului cavernos, artera oftalmică, partea laterală a şanţului chiasmatic de la nivelul feţei superioare a corpului sfenoidului, sinusul sfenoidal;
 4. postero-lateral-procesul clinoid anterior, artera carotidă internă.

Structura histologică. Nervul optic conţine axonii celulelor ganglionare retiniene, numeroase celule gliale (astrocite, oligodendroglii şi microglii), vase de sânge şi fibroblaşti.

 1. Stratul fibrelor nervoase de la nivelul retinei este separat de cortexul vitrean prin membrana limitantă internă formată din astrocite. Acestea au rolul de suport şi ocupă spaţiul lăsat de degenerăriile axonale apărute în urma unor procese patologice.
 2. Partea prelaminară a nervului optic se află anterior de lamina cribroasă. În această zonă fasciculele de axoni sunt separate de ţesut glial (ţesutul intermediar Kuhnt) care spre periferia discului fomează un ţesut marginal Jacobi înconjurat de un inel de ţesut conjunctiv marginal Elschnig care separă discul optic de coroidă.
 3. Partea laminară. Fibrele nervoase străbat lamina cribroasă sclerală, o porţiune perforată de numeroase orificii ovale şi rotunde înconjurate de adevărate manşoane gliale astrocitare separate de ţesutul conjunctiv scleral.
 4. Partea retrolaminară. Imediat după ce au ieşit din lamina cribroasă a sclerei, axonii nervului optic sunt înconjuraţi de teci de mielină produsă de oligodendroglii. Acestea sunt asemănătoare celulelor Schwann ale nervilor periferici.

Somatotopia fibrelor nervoase la nivelul nervului optic

 1. Somatotopia fibrelor în discul optic. Axonii proveniţi din periferia retinei sunt dispuşi la nivelul papilei astfel: fibrele temporale superioare ocupă partea superioară (între orele 11 – 1) cele temporale inferioare se află în partea inferioară (între orele 7 – 5) şi fibrele nazale sunt situate în partea nazală a papilei (între orele 7-11). Axonii proveniţi din zonele retiniene centrale sunt situaţi central în nerv. Axonii maculari pătrund prin fasciculul maculo-papilar prin partea temporală a discului optic ocupând sectorul triunghiular de 1/3 din papilă (conul macular între orele 1-5). Se observă că fibrele maculare nazale sunt localizate între fibrele maculare temporale superioare şi cele temporale inferioare.
 2. Somatotopia fibrelor în nervul optic. Posterior de lamina cribroasă grupele de fibre se rotesc în sens orar cca 45 de grade păstrând configuraţia prelaminară dar în partea posterioară a nervului optic fibrele maculare se aşează în profunzime. În această porţiune fibrele nazale (inclusiv cele maculare nazale) se dispun supero-medial în nervul optic şi fibrele temporale (inclusiv cele maculare temporale) sunt localizate infero-lateral.

Vascularizaţia nervului optic

 1. Vascularizaţia capului nervului optic. Stratul fibrelor nervoase este vascularizat de ramuri centripete care au originea în artera centrală a retinei. Uneori sectorul temporal al discului primeşte ramuri din artera cilioretiniană. Ele se anastomozează cu capilarele regiunii prelaminare profunde a nervului optic. Această zonă este irigată de arterele ciliare scurte posterioare care fie dau ramuri directe, fie realizează o anastomoză circulară numită cercul arterial Zinn-Haller. Ele se pot anastomoza cu ramuri peripapilare ale coriocapilarei. Zona laminară a nervului optic are ca sursă principală arterele ciliare scurte posterioare (cercul Zinn-Haller) şi rar capilarele coriocapilarei. Zona retrolaminară a nervului optic este vascularizată de arterele piale, de arterele ciliare scurte posterioare şi de ramuri ale arterei centrale a retinei. Venele stratului de fibre nervoase retiniene drenează în venele opticocilare coroidiene şi venele capului nervului optic sunt afluenţii venei centrale a retinei.
 2. Vascularizaţia nervului optic. Nervul optic este vascularizat printr-un sistem de vase piale care poate fi împărţit într-o parte anterioară şi una posterioară. Partea anterioară a sistemului vascular pial are ca sursă ramurile piale ale arterei oftalmice, ramurile recurente ale arterelor ciliare scurte posterioare, capilarele coroidei juxtapapilare şi ramuri ale arterei centrale a retinei. Partea posterioară a sistemului vascular pial este vascularizată de artera carotidă internă, artera oftalmică, artera cerebrală anterioară şi artera comunicantă anterioară.

 

CHIASMA OPTICĂ

Chiasma optică este o structură nervoasă care are forma literei greceşti X (chi) situată în partea anterioară şi inferioară a ventriculului III. În unghiurile sale antero-laterale pătrund nervii optici şi prin unghiurile postero-laterale se continuă cu tracturile optice.

 1. Raporturi. Chiasma optică prezintă raporturi inferioare cu şanţul chiasmatic al corpului osului sfenoid şi cu cortul hipofizei. Superior vine în raport cu artera comunicantă posterioară şi cu lama supraoptică. Lateral se află artera carotidă internă şi substanţa perforată anterioară. Marginea posterioară a chiasmei optice delimitează împreună cu pedunculii cerebrali spaţiul optopeduncular şi  vine în raport posterior cu tuber cinereum şi cu infundibulul hipofizei.
 2. Somatotopia fibrelor chiasmatice. Fibrele din partea superioară a retinei se dispun în partea dorsală a chiasmei şi cele din partea inferioară în partea ventrală.
  1. Fibrele temporale ocupă partea laterală a chiasmei (cele temporale superioare sunt dispuse medial şi cele temporale inferioare, lateral) trecând direct, nedecusate în tractul optic.
  2. Fibrele nazale decusează astfel: fibrele nazale inferioare se încrucişează în partea anterioară a chiasmei şi fac o buclă în nervul optic contralateral (genunchiul anterior al chiasmei);  fibrele nazale superioare se încrucişează în partea posterioară a chiasmei şi fac o buclă în tractul optic ipsilateral (genunchiul posterior al chiasmei).
  3. Fibrele maculare temporale sunt directe nedecusate, localizate medial de celelalte fibre temporale care ocupă partea laterală a chiasmei.
  4. Fibrele maculare nazale decusează în partea postero-laterală a centrului chiasmei.
 1. Vascularizaţia chiasmei. Chiasma optică este vascularizată de un plex pial care primeşte afluenţi din artera carotidă internă, artera hipofizară superioară, ramura comunicantă posterioară, artera cerebrală anterioară şi artera comunicantă anterioară.

 

TRACTURILE OPTICE

Tracturile optice continuă unghiurile postero-laterale ale chiasmei optice. Cele două tracturi optice împreună cu marginea posterioară a chiasmei optice delimitează anterior spaţiul optopeduncular. Fiecare tract trece între substanţa perforată anterioară (situată antero-lateral) şi tuber cinereum (situat postero-medial). Apoi are un traiect spre lateral în raport medial cu pedunculul cerebral de care aderă şi lateral cu uncusul şi girul parahipocampic al emisferei cerebrale. Fibrele tractului optic ajung la corpul geniculat lateral şi se grupează în două contingente: rădăcina medială şi rădăcina laterală. Rădăcina medială conţine fibre comisurale supraoptice. Rădăcina laterală este formată din fibre aferente retiniene parţial decusate în chiasmă cât şi fibre eferente retiniene. În cea mai mare parte fibrele rădăcinii laterale fac sinapsă în corpul geniculat lateral dar unele au traiect ventral de pulvinar şi ajung la coliculul superior şi la nucleul pretectal. Fibrele maculare sunt dispuse excentric dorso-lateral la nivelul tractului optic. Vascularizaţia 1/3 anterioară a tractului optic este asigurată de artera comunicantă posterioară şi 2/3 posterioare de artera coroidiană anterioară.

Somatotopia fibrelor tractului optic. Tracturile optice transportă fibre ce deservesc acelaşi hemicâmp vizual. De exemplu în tractul optic stâng ajung fibre de la retina temporală stângă şi de la retina nazală dreaptă şi deci transportă impulsuri din hemicâmpul vizual drept). În partea anterioară a tractului optic fibrele directe (temporale ipsilaterale) se dispun supero-lateral şi fibrele încrucişate (nazale contralaterale) sunt aşezate infero-medial. În această zonă fibrele maculare sunt localizate central. În partea mijlocie are loc o rotaţie a fibrelor în sens orar cu 450. În partea posterioară a tractului optic fibrele provenite din hemiretina superioară (fibre temporale şi nazale) se aşează supero-medial şi fibrele din hemiretina inferioară (fibre temporale şi nazale) se dispun infero-medial. Fibrele maculare ajung în poziţie supero-laterală.

CORPUL GENICULAT LATERAL

Corpul geniculat lateral reprezintă o prelungire ovoidală a regiunii talamice posterioare. Fibrele tractului optic pătrund prin polul anterior al corpului geniculat lateral şi rădăcina sa medială îl separă de pedunculul cerebral. Postero-lateral de corpul geniculat lateral se află girul parahipocampic şi dorso-medial se află corpul geniculat medial. Corpul geniculat lateral se conectează de coliculul superior prin braţul coliculului superior (ce trece între pulvinar şi corpul geniculat medial) care conţine fibre ce mediază reflexele optice cu centrul în nucleul pretectal şi coliculi. Partea dorsală a corpului geniculat lateral are o organizare laminară şi partea ventrală formează nucleul pregeniculat care se extinde până în regiunea subtalamică. Nucleul geniculat lateral dorsal (principal) are 6 straturi suprapuse convexe spre exterior numite lamina care sunt numerotate dinspre profund spre superficial. Dorsal, nucleul este rotunjit şi proemină în talamus. Superior straturile se amestecă şi caudal în zona aferenţelor maculare se  reduc la 4. Concavitatea lamelor primeste aferenţe din tractul optic şi din partea dorsală emerg fibrele radiaţiei optice geniculo-striate. Corpul geniculat lateral conţine 106 neuroni şi fiecare axon al celulelor ganglionare retiniene care au străbătut nervul optic, chiasma optică şi tractul optic se divid în  5-6 ramuri care fac sinapsă cu neuroni geniculaţi dintr-o lamină. Fiecare dintre aceşti neuroni poate primi aferenţe de la mai multe  celule ganglionare retiniene. Fibrele din retina contralaterală se termină în laminele 1, 4, 6 şi cele din cea ipsilaterală în laminele 2, 3, 5 astfel exitând o reprezentare verticală a punctelor retiniene corespondente, fiecare în 3 din cele 6 lamine. La nivelul corpului geniculat lateral există o mare varietate de sinapse inhibitoare, excitatoare, dendro-dendritice şi triade dar tipurile predominante sunt cele dendro-dendritice şi axo-dendritice. S-a observat o integrare atât intralaminară cât şi interlaminară , ultima având rol în procesare informaţiei de la ambii ochi. Fiecare lamina se proiectează separat în cortexul striat. Vascularizaţia corpului geniculat lateral este asigurată de artera coroidiană anterioară (partea laterală a corpului geniculat lateral) şi de artera coroidiană posterioară (partea medială a corpului geniculat lateral).

Somatotopia corpului geniculat lateral. La acest nivel se produce o rotaţie orară de 900 a fibrelor căii optice. Fibrele hemiretinei superioare devin mediale şi cele ale hemiretinei inferioare devin laterale. Fibrele maculare se proiectează postero-superior în corpul geniculat lateral.

 

RADIAŢIILE OPTICE

Fibrele geniculo-calcarine ies pe faţa dorsală a corpului geniculat lateral şi înconjură cornul temporal al ventriculului lateral. Fibrele antero-inferioare formează ansa Meyer care corespunde cadranelor retiniene inferioare homolaterale. Radiaţiile optice se dispun vertical lateral de tapetum corpului calos prin intermediul căruia vin în raport cu ventriculul lateral şi apoi trec lateral de cornul occipital al acestuia. Ele fac o curbă spre medial, spre cortexul striat de pe faţa medială a lobului occipital al emisferei cerebrale. Radiaţiile optice au patru segmente: pediculul optic, genunchiul, segmentul mijlociu şi segmentul terminal. Pediculul optic străbate partea retrolenticulară a capsulei albe interne şi formează câmpul triunghiular Wernicke. La nivelul genunchiului radiaţiei optice fibrele dorsale ocolesc cornul occipital al ventriculului lateral şi fibrele ventrale vin în raport cu cornul temporal al ventriculului lateral. În segmentul mijlociu fibrele radiaţiei optice vin în raport cu cornul occipital al ventriculului lateral.  În segmentul terminal contingentul dorsal de fibre ajunge pe buza superioară a şanţului calcarin şi contingentul ventral pe buza inferioară a acestuia. Radiaţiile optice sunt vascularizate de arterele cerebrală medie, cerebrală posterioară şi coroidiană anterioară.

Somatotopia fibrelor radiaţiei optice. În partea anterioară fibrele sunt dispuse în formă de arc de cerc cu concavitatea internă. În exterior se dispun fibrele maculare şi în interior fibrele periferice. În partea superioară a radiaţiei optice se află fibrele din cadranele retiniene temporal superior ipsilateral şi nazal superior contralateral. În partea inferioară a radiaţiei optice se află localizate fibrele din cadranele inferioare retiniene (temporal inferior ipsilateral şi nazal inferior contralateral). În partea posterioară a radiaţiei optice fibrele nu-şi mai păstrează dispoziţia concavă medial ci  se dispun altitudinal.

 

LOBUL OCCIPITAL AL EMISFEREI CEREBRALE ŞI CORTEXUL VIZUAL

Lobul occipital este limitat anterior de linia care uneşte incizura preoccipitală cu şanţul parieto-occipital. Şanţul occipital lateral situat pe faţa supero-externă a emisferei cerebrale împarte lobul occipital într-un gir occipital superior şi un gir occipital inferior. Inferior de girul parieto-occipital se află un gir numit arcul parieto-occipital. Posterior de acesta se află şanţul occipital transvers. Şanţul lunat cu direcţie verticală se află anterior de polul occipital al emisferei cerebrale şi posterior  de girul descendent care este localizat posterior de girii superior şi inferior. Şanţul lunat separă ariile striate de cele peristriate şi între buzele sale se află aria parastriată. Din extremităţile şanţului lunat se desprind şanţurile polare superior şi inferior care adăpostesc extensii semilunare ale ariei striate. Ariile corticale de la nivelul lobului occipital sunt ariile corticale 17, 18, şi 19. Aria 17 , numită şi cortexul striat primeşte radiaţiile optice. Între cele trei arii corticale există fibre de asociere lungi şi scurte şi ele se proiectează în corpul geniculat lateral şi în nucleii trunchiului cerebral. Cortexul striat este aria vizuală primară  care ocupă buzele şanţului calcarin şi se extinde pe faţa medială a emisferei cerebrale până spre cuneus şi girul cingului. El se află între şanţul parieto-occipital (situat anterior) şi şanţul lunat (situat posterior) şi conţine 10% din neuronii corticali. Din punct de vedere al structurii histologice cortexul striat este un cortex granulat (al cărui strat III conţine celule stelate) este format din celule stelate mari şi stratul extern Baillarger al laminei IV este mult accentuat (formând stria vizuală) şi conţine terminaţiile radiaţiilor optice. Stratul V (stratul ganglionar) conţine celulele solitare Meynert care au formă piramidală. Ele prezintă dendrite care se extind în cortex şi axoni care ajung prin intermediul radiaţiei optice în coliculul superior şi nucleul oculomotorului din mezencefal. Straturile II şi IV (granular intern şi extern) conţin celule stelate. Neuronii se află dispuşi vertical în toate straturile cortexului în structuri columnare numite module corticale care sunt organizate în submodule. În ariile 18 şi 19 celulele piramidale şi cele stelate sunt rare. Fibrele provenite din corpul geniculat lateral se proiectează punct cu punct în aria striată. Regiunea maculară se proiecteză în polul occipital al emisferei cerebrale. Eferenţele CGL se proiectează în aria 17  (în laminele IV şi I), în aria 18 (în lamina IV) şi în aria 19 (în laminele IV, V, VI). Cortexul vizual este vascularizat de artera calcarină, ramură a arterei cerebrale posterioare.

Somatotopia proiecţiilor corticale. Fibrele retiniene superioare corespund buzei superioare a scizurii calcarine şi cele retiniene inferioare, buzei inferioare. Fibrele periferice se proiectează spre anterior şi fibrele maculare se proiectează spre posterior în polul occipital al emisferei cerebrale.

 

COLICULUL SUPERIOR

Coliculii superiori aparţin tectului mezencefalic şi reprezintă două proeminenţe pe faţa posterioară a mezencefalului. Fiecare colicul prezintă următoarele straturi dinspre exterior spre interior: stratul zonal, stratul cenuşiu superficial (cinereum), optic, cenuşiu intermediar, alb intermediar, cenuşiu profund, alb profund şi stratul periventricular. Stratul zonal conţine fibre mielinizate şi nemielinizate care provin din cortexul occipital şi formează tractul cortico-tectal extern. Stratul superficial cenuşiu conţine neuroni multipolari. Stratul optic primeşte aferenţe din tractul optic şi trimite fibre eferente spre retină. Stratul cenuşiu intermediar şi alb intermediar sunt straturi receptoare pentru aferenţele cortico-tectale provenite din câmpurile 18 şi 7. De asemenea aceste straturi primesc aferenţe spinale pe căile spino-tectale şi spinotalamice. Stratul cenuşiu profund şi alb profund vin în raport cu substanţa cenuşie periapeductală. Coliculul superior primeşte aferenţe de la retină, măduva spinării, coliculul inferior, cortexul occipital şi temporal. Coliculul superior trimite eferenţe spre retină, măduva spinării, nucleii motori ai nervilor III, IV, VI, nucleii reticulari tegmentali, substanţa neagră, nucleul roşu, nucleii dorso-laterali pontini, cerebel, nucleul olivar accesor. Există o corespondenţă între jumătatea inferioară a retinei şi ½ supero-medială a coliculului şi între jumătatea superioară a retinei şi ½ infero-laterală a coliculului.

 

NUCLEUL PRETECTAL

Nucleul pretectal este o aglomerare neuronală situată în zona de tranziţie dintre mezencefal şi diencefal. Nucleul primeşte aferenţe din cortexul occipital, cortexul preoccipital şi retină. Fibrele eferente ajung la ambii nuclei oculomotori.

 

REFLEXELE VIZUALE

Reflexul pupilar fotomotor. Iluminarea retinei determină mioză reflexă ipsilaterală (reflexul fotomotor direct) şi contralaterală (reflexul fotomotor consensual). Impulsurile trec prin nervul optic, chiasma optică, tractul optic şi ajung la nucleii pretectali bilateral (după ce decusează în comisura posterioară a mezencefalului). De aici pornesc axoni care trec în raport cu substanţa cenuşie centrală şi ajung bilateral în nucleii Edinger-Westphal (accesor al oculormotorului care sunt structuri nervoase ale parasimpaticului cranian). Axonii acestora străbat nervii oculomotori, ramura comunicantă cu ganglionul ciliar, ganglionul ciliar (unde fac sinapsă cu cel de-al doilea neuron). De aici axonii pătrund în nervii ciliari scurţi şi ajung la muşchiul sfincter al pupilei.

Calea pupilo-dilatatorie este o cale nervoasă simpatică formată din doi neuroni. Protoneuronul se află în nucleul cilio-spinal Budge  din cornul lateral al măduvei spinării C8-T1. Fibrele simpatice preganglionare traversează nervii toracici T1-T2 şi ajung prin ramurile comunicante albe în lanţul simpatic. Străbat lanţul simpatic cervical şi fac sinapsă cu deutoneuronul căii în ganglionul cervical superior. De aici pornesc fibrele simpatice postganglionare care ajung prin nervul carotic intern, plexul pericarotic intern, plexul din jurul arterei oftalmice, rădăcina simpatică a ganglionului ciliar, nervii ciliari scurţi, la muşchiul dilatator al pupilei. Diametrul pupilar este menţinut în echilibru prin cele două căi de stimulare parasimpatică şi simpatică.

Reflexul de acomodaţie.  La vederea obiectelor apropiate, simultan cu convergenţa globilor oculari se produce şi contracţia muşchilor ciliari care determină relaxarea capsulei cristaliniene şi creşterea curburilor cristaliniene ceea ce permite aducerea focarului pe retină. Impulsurile ajung de la retină prin nervul optic, chiasma optică, tractul optic, corpul geniculat lateral, radiaţiile optice în câmpul 17 care are conexiuni cu câmpul motor vizual 19 (cu rol în mişcarea automată a ochilor în procesul de fixaţie). Calea eferentă porneşte din câmpul 19 prin radiaţiile optice, CGL, coliculul superior spre nucleii interstiţial şi comisural şi apoi spre nucleii nervilor III, IV, VI.  Unele fibre ajung de la câmpul 19 la câmpul frontal 8 (câmp motor ocular). Acesta are conexiuni cu nucleul oculomotorului (subnucleul pentru muşchiul drept medial). Contracţia muşchiului drept medial stimulează fusurile neuromusculare care descarcă impulsuri retrograde prin nervul oculomotor . Ele ajung în nucleul Edinger-Westphal şi produc descărcări de impulsuri pe cale parasimpatică care au ca efect mioza.

STRUCTURILE NERVOASE ORBITARE

NERVUL OCULOMOTOR (III)

Originea reală:

 1. Nucleul motor al nervului III din coloana somato-eferentă aparţine complexului nuclear al nervului oculomotor împreună cu nucleul accesor al oculomotorului Edinger-Westphal. Complexul se află în partea ventrală a substanţei cenuşii centrale, paramedian. El are forma literei “ V” şi prezintă raporturi ventro-laterale cu fasciculul longitudinal medial. Complexul este format din două coloane de neuroni: laterală şi medială. Coloana laterală este alcătuită din nucleul dorsal (care inervează muşchiul drept inferior), nucleul ventral (care inervează muşchiul drept medial) şi nucleul intermediar (care inervează muşchiul oblic inferior). Coloana medială trimite fibre încrucişate la muşchiul drept superior. Nucleul caudal central are ca teritoriu muşchiul ridicător al pleoapei superioare. Nucleul motor al oculomotorului primeşte aferenţe de la cortex (fibre corticonucleare), tectum, nucleii proprii ai mezencefalului, nucleii vestibulari şi cerebel.
 2. Nucleul accesor al oculomotorului din coloana viscero-eferentă generală este situat dorso-cranial de polul superior al nucleului motor al oculomotorului şi trimite fibre parasimpatice preganglionare care fac sinapsă cu deutoneuronul căii în ganglionul ciliar. De aici pleacă fibre parasimpatice postganglionare care inervează muşchiul sfincter al pupilei şi fibrele circulare ale muschiului ciliar.

Traiect intranevraxial. Nervul traversează fasciculul longitidinal medial, străbate nucleul roşu şi trece medial de pedunculul cerebral.

Originea aparentă este situată în mezencefalul, medial de pedunculul cerebral, lateral de substanţa perforată posterioară, inferior de tuberculul mamilar şi superior de şanţul ponto-peduncular. La nivelul originii aparente există două grupuri de rădăcini –unul lateral care este format din 8-10 filete ce emerg din marginea medială a pedunculului cerebral şi un grup medial care emerge din “şanţul nervului III” situat infero-medial de grupul precedent.

Traiect . Nervul străbate următoarele regiuni:

 1. Fosa craniană posterioară. la nivelul. Nervul III străbate cisterna interpedunculară între artera cerebrală posterioară şi artera cerebeloasă superioară; perforează arahnoida şi apoi trece printre marginea liberă şi cea ataşată a cortului cerebelului. Perforează dura mater şi ajunge lateral de marginea externă a dorsum sellae în fosa craniană medie.
 2. Fosa craniană medie. Nervul III traversează iniţial tavanul şi apoi peretele lateral al sinusului cavernos la acest nivel bifurcându-se într-o ramură superioară şi una inferioară.
 3. Fisura orbitară superioară este străbătută de ramurile superioară şi inferioară ale nervului III care ajung astfel în orbită.
 4. Orbită. Ramurile nervului III trec prin inelul tendinos comun Zinn în interiorul conului muscular.

Raporturi:

 1. În fosa craniană posterioară, în spaţiul subarahnoidian al cisternei interpedunculare nervul III vine în raport astfel: inferior –nervii V şi VI, artera cerebeloasă superioară; supero-medial –artera cerebrală posterioară; lateral –nervul IV; posterior –pedunculul cerebral; anterior –dorsum sellae, procesul clinoid posterior.
 2. În fosa craniană mijlocie –în peretele sinusului cavernos:
 3. în partea posterioară a sinusului cavernos nervul III se află pe tavanul sinusului cavernos şi prezintă raporturi cu artera comunicantă posterioară (care se află pe tavanul sinusului cavernos, medial de nervul III) şi nervul IV (care se află lateral străbătând peretele lateral al sinusului cavernos).
 4. în partea anterioară a sinusului cavernos nervul III şi cele două ramuri ale sale se află în peretele lateral al sinusului cavernos împreună cu nervul IV şi cu nervul oftalmic. Pe măsură ce se apropie de orbită aceşti nervi se încrucişează. În peretele extern al sinusului, nervul III este situat întotdeauna pe un plan mai profund decât nervii IV şi oftalmic.
 5. secţiunile în plan frontal în sinusul cavernos evidenţiază următoarea stratigrafie :
  • planul superficial este format dintr-un plex venos în afara peretelui propriu-zis care se întinde între fisura orbitară superioară şi stânca temporalului. Acest plex constituie uneori o adevărată dedublare a sinusului cavernos şi primeşte aferenţe de la vena oftalmică, sinusul pietros superior, vena durală şi sinusul cavernos propriu-zis.
  • planul mijlociu –este constituit din peretele sinusului cavernos. Nervul IV pătrunde în peretele lateral al sinusului cavernos în unghiul său postero-superior. El încrucişează  lateral nervul III şi are un traiect paralel cu marginea  superioară a peretelui lateral. Nervul III coboară în diagonală în interiorul  peretelui, medial de nervul IV şi de ramurile nervului oftalmic şi dă două ramuri: superioară şi anterioară. Nervul oftalmic intră în peretele lateral în partea posterioară. Are un traiect ascendent în diagonală, lateral de nervul III şi dă trei  ramuri: nervii frontal, lacrimal şi nazociliar.

– planul profund este reprezentat de cavitatea sinusului  cavernos prin care trece artera carotidă internă şi nervul VI (dispus lateral de arteră). Artera carotidă internă pătrunde în sinus la nivelul podelei acestuia în partea posterioară şi după ce are un traiect în formă de “S” culcat în şanţul carotic de pe faţa laterală a corpului sfenoidului, emerge din sinusul  cavernos în partea anterioară a tavanului acestuia.

 1. profund de sinusul cavernos se află în partea superioară loja hipofizară (care conţine hipofiza) şi în partea inferioară faţa laterală a corpului sfenoidului şi sinusul sfenoidal.
 2. lateral se află partea anterioară a lobului temporal al emisferei cerebrale.
 3. Fisura orbitară superioară este delimitată între aripiloe sfenoidului şi corpul sfenoidului. Inelul tendinos comun Zinn se ataşează pe marginea medială supero-laterală a găurii optice şi pe un tubercul de pe aripa mare a sfenoidului; el aderă de marginea supero-medială a fisurii orbitare superioare, pe faţa orbitară a rădăcinii posterioare a aripii mici. În fisura orbitară superioară dura mater a fosei craniene medii se suprapune peste periostul orbitei acoperind astfel fisura. Fisura orbitară superioară sau fanta sfenoidală este străbătută de venele oftalmice, ramurile superioară şi inferioară a nervului III, nervul IV, nervii frontal, lacrimal şi nazociliar, nervul VI şi de rădăcina simpatică a ganglionului ciliar. Aceste elemente împreună cu cele care emerg din canalul optic vor trece prin cele două compartimente ale inelului tendinos comun Zinn. Elementele vasculo-nervoase care trec prin compartimentul lateral sunt: ramurile superioară şi inferioară ale nervului III, nervul nazociliar (între rădăcinile nervului III), nervul VI (în partea laterală) şi rădăcina simpatică a ganglionului ciliar (între rădăcinile nervului III). Elementele vasculo-nervoase care trec prin compartimentul medial sunt nervul optic şi artera oftalmică (situată inferior de nerv).
 4. În orbită ramurile superioară şi inferioară ale nervului III se află în interiorul conului muscular format din muşchii drepţi ai globului ocular înveliţi în aponevroza lui Tenon.

Ramurile nervului oculomotor. Ramura superioară se află intraconic supero-lateral de nervul optic şi de nervul nazociliar. Are un traiect ascendent şi inferior de muşchiul drept superior şi după ce dă ramuri pentru acest muşchi, ramura rămasă îl străbate pentru a ajunge în muşchiul ridicător al pleoapei superioare. Ramura inferioară este mai groasă şi trece infero-lateral de nervul optic. Superior de muşchiul drept inferior dă trei filete:

 1. Nervul pentru muşchiul drept medial pătrunde prin 4-5 filete pe faţa laterală a muşchiului;
 2. Nervul pentru muşchiul oblic inferior dă rădăcina motorie parasimpatică pentru ganglionul ciliar apoi trece pe faţa superioară a muşchiului drept inferior şi ajunge la muşchiul oblic inferior pe faţa sa superioară;
 3. Nervul pentru muşchiul drept inferior este reprezentat prin 3-4 filete care abordează muşchiul pe faţa superioară. Rădăcina parasimpatică a ganglionului ciliar este o ramură desprinsă din nervul pentru muşchiul inferior. Ea conţine fibre simpatice preganglionare cu originea în nucleul accesor al oculomotorului (Edinger-Westphal) care vin prin nervul III şi fac sinapsă la nivelul ganglionului ciliar cu deutoneuronul căii. De aici pleacă fibre postganglionare pentru muşchiul ciliar şi muşchiul sfincter al pupilei (calea eferentă a reflexului de acomodare şi a reflexului fotomotor.
 4. Ramura anastomotică cu plexul pericarotic intern în interiorul sinusului cavernos.

 

NERVUL TROHLEAR (IV)

Originea reală.  Nucleul motor al nervului IV aparţine coloanei somato-eferente generale şi se află în mezencefal, în podeaua apeductului cerebral, ventral de substanţa cenuşie centrală în dreptul coliculului inferior. El trimite fibre care inervează muşchiul oblic superior. Nucleul vine în raport cu marginea dorsală  a fasciculului longitudinal medial. Primeşte aferenţe prin tracturile cortico-nucleare ipsi şi contralaterale; prin fasciculul longitudinal medial de la nucleii nervilor III,VI,VIII; prin tractul tectobulbar de la coliculul inferior. Fibrele nervului au un traiect iniţial descendent spre lateral, apoi dorsal, ocoleşte substanţa cenuşie periapeductală spre vălul medular superior. La acest nivel decusează şi iese din mezencefal pe faţa sa dorsală.

Originea aparentă se află pe faţa dorsală a mezencefalului, lateral de frâul vălului medular superior, inferior de coliculii cvadrigemeni inferiori.

Traiect. Nervul străbate următoarele regiuni:

 1. Fosa craniană posterioară. De la originea sa aparentă nervul ocoleşte pedunculul cerebral traversând spaţiul subarahnoidian. În partea posterioară nervul IV se află în loja cerebeloasă, inferior de planul cortului cerebelului, apoi încrucişează medial marginea liberă a cortului cerebelului dinspre postero-inferior spre antero-superior şi ajunge în fosa cerebrală în partea anterioară a fosei craniene posterioare. Trece inferior de procesul clinoid posterior pe marginea laterală a dorsum sellae.
 2. Fosa craniană mijlocie. Nervul traversează peretele lateral al sinusului cavernos în apropierea marginii sale superioare.
 3. Fisura orbitară superioară. Nervul trece în afara inelului tendinos comun Zinn şi ajunge în orbită.
 4. Orbita. Nervul IV este situat în exteriorul conului muscular şi are un traiect superior de muşchii drept superior şi ridicător al pleoapei superioare, apoi spre medial şi ajunge la muşchiul oblic superior.

Raporturi:

 1. În fosa craniană posterioară nervul trohlear traversează spaţiul subarahnoidian învelit într-o teacă pială proprie. Raporturi:
 2. mediale -pedunculul cerebral, nervul III, artera pentru coliculul inferior;
 3. lateral -cerebelul, marginea liberă a cortului cerebelului;
 4. superior-cerebelul, coliculul cvadrigemen inferior, braţul coliculului inferior, tractul optic, artera cerebrală posterioară;
 5. inferior-pedunculul cerebelos superior, pedunculul cerebelos inferior, puntea, artera cerebeloasă superioară, nervii V, VI.
 6. În fosa craniană mijlocie. Nervul IV pătrunde în peretele lateral al sinusului cavernos la intersecţia dintre marginea liberă a cortului cerebelului cu extremitatea anterioară a acestuia, aderentă pe marginea superioară a stâncii.
 7. în partea posterioară a sinusului cavernos nervul IV aflat în peretele sinusului cavernos, prezintă următoarele raporturi: superior şi medial –artera comunicantă posterioară, nervul III (care pe măsură ce coboară în diagonală pe peretele lateral al sinusului, încrucişează medial nervul IV); inferior –nervul VI.
 8. în partea anterioară a sinusului cavernos nervul IV se află împreună cu ramurile nervului oftalmic şi cu nervul III în peretele lateral al sinusului cavernos. Pe măsură ce se apropie de fisura orbitară superioară nervul IV are un traiect orizontal, paralel cu marginea superioară a peretelui lateral al sinusului cavernos. Nervul IV pătrunde în peretele lateral al sinusului cavernos în unghiul său postero-superior. El încrucişează lateral nervul III şi are un traiect paralel cu marginea superioară a peretelui lateral.
 9. În fisura orbitară superioară. Fisura orbitară superioară sau fanta sfenoidală este străbătută de venele oftalmice, ramurile superioară şi inferioară a nervului III, nervul IV, nervii frontal, lacrimal şi nazociliar, nervul VI şi de rădăcina simpatică a ganglionului ciliar.
 10. În orbită. Nervul IV este cel mai medial nerv, situat superior de conul muscular. Prezintă raporturi inferioare cu muşchiul drept medial. Superior se află muşchiul ridicător al pleoapei superioare, muşchiul drept superior şi tavanul orbitei. Lateral vine în raport cu nervii frontal şi lacrimal. Ulterior ajunge pe marginea superioară a muşchiului oblic superior.

Ramurile nervului trohlear sunt:

 1. Nervi pentru muşchiul oblic superior (3-4 filete);
 2. Ramură durală care inervează cortul cerebelului;
 3. Ramură anastomotică cu plexul simpatic pericarotic intern la nivelul sinusului cavernos;
 4. Ramură anastomotică cu nervul lacrimal.

 

NERVUL ABDUCENS (VI)

Originea reală. Nucleul motor al nervului VI aparţine coloanei  somato-eferente generale şi se află localizat în profunzimea coliculului facialului din trigonul pontin al fosei romboide. Nucleul vine în raport cu genunchiul intern al nervului VII care îl înconjură. Nucleul nervului VI conţine două populaţii de neuroni: unii tipic motori care reprezintă originea fibrelor pentru muşchiul drept lateral ipsilateral şi alţii internucleari ai căror axoni trec contralateral în fasciculul longitudinal medial şi se termină în nucleul motor al nervului III (în subnucleul care inervează muşchiul drept medial contralateral). Nucleul nervului VI primeşte aferenţe de la nucleul vestibular medial, formaţiunea reticulată, nucleul prepositus, cortex (prin tractul corticonuclear contralateral), fasciculul longitudinal medial ( de la nucleii nervilor III, IV, VIII), prin tractul tectobulbar de la coliculii  inferiori. Fibrele nervului VI au un traiect paramedian spre ventral traversând corpul trapezoid, lemniscul medial şi fibrele transverse ale punţii din baza punţii.

Originea aparentă  se află în şanţul bulbo-pontin, lateral de foramen cecum şi superior de piramida bulbară.

Traiect. Nervul abducens străbate următoarele regiuni:

 1. Fosa craniană posterioară. Nervul VI traversează spaţiul subarahnoidian al cisternei pontine învelit de o teacă pială proprie. Perforează dura mater şi ajunge extradural superior de partea bazilară a osului occipital. Apoi urcă spre  lateral, încrucişează inferior sinusul pietros inferior şi ajunge pe faţa posterioară a  apexului  stâncii temporalului în şanţul omonim. Nervul VI trece inferior de ligamentul pietro-sfenoidal Gruber şi ajunge în fosa craniană medie.
 2. Fosa craniană medie. Nervul VI are un traiect orizontal prin cavitatea sinusului

cavernos.

 1. Fisura orbitară superioară. Nervul trece prin compartimentul lateral al

inelului  tendinos comun împreună cu nervul nazociliar, ramurile nervului III şi cu rădăcina simpatică a ganglionului ciliar.

 1. Orbita. Nervul VI se află în interiorul conului muscular pe faţa medială a

muşchiului drept lateral.

Raporturi:

 1. În fosa craniană posterioară: medial – artera bazilară; superior – puntea, artera auditivă internă, sinusul pietros inferior; lateral – nervii VII şi VIII; antero – inferior – artera cerebeloasă antero – inferioară, partea bazilară a occipitalului, faţa posterioară a stâncii temporalului, marginea superioară a stâncii.
 2. În fosa craniană mijlocie nervul VI străbate cavitatea sinusului cavernos împreună cu artera carotidă internă. Nervul VI se proiectează pe peretele lateral între ramura superioară a nervului III şi nervul nazociliar ; este situat infero-lateral de artera carotidă internă.
 3. În fisura orbitară superioară. Nervul VI străbate compartimentul lateral al inelului tendinos comun prin compartimentul său lateral.
 4. În orbită. Nervul VI se află în interiorul conului muscular. Raporturile nervului sunt următoarele: medial – nervul optic, ganglionul ciliar; lateral – muşchiul drept extern; inferior – vena oftalmică inferioară;

Ramurile nervului abducens

 1. Nervi pentru muşchiul drept extern sunt reprezentaţi de 4-5 filete care abordează faţa medială a muşchiului.
 2. Ramura anastomotică pentru plexul simpatic pericarotic intern.

 

 

NERVUL OFTALMIC

Nervul oftalmic este ramura nervului trigemen. Este pur senzitiv şi fibrele sale somato-aferente generale inervează dura mater din fosa craniană mijlocie, cortul cerebelului, pia mater, arahnoida, conjunctiva bulbară superioară, tegumentul pleoapei superioare, tegumentul 1/3 laterale şi 1/3 mediale a pleoapei inferioare, mucoasa nazală anterior de cornetele nazale, tegumentul nasului, al regiunii frontale şi globul ocular. Nervul lacrimal este o ramură a nervului oftalmic care conţine fibre parasimpatice postganglionare ce ajung la glanda lacrimală.

Originea nervului este situată pe marginea anterioară a ganglionului trigeminal, medial de emergenţa nervului maxilar;

Traiect şi raporturi.  Nervului oftalmic străbate iniţial fosa craniană medie în care traversează prelungirea medială a cavumului trigeminal, şi apoi pătrunde în marginea inferioară a peretelui lateral al sinusului cavernos. În partea anterioară a acestuia se împarte în trei ramuri: nervul frontal, nervul nazociliar şi nervul lacrimal. Acestea străbat fisura orbitară superioară şi pătrund în orbită.

Ramurile nervului oftalmic:

 1. ramura meningeală este reprezentată de nervul tentorial care inervează cortul cerebelului. El are un traiect recurent în raport cu nervul IV, spre fosa craniană posterioară. Alte ramuri meningeale fine ajung la nivelul durei mater a fosei craniene mijlocii.
 2. nervul frontal este cea mai voluminoasă ramură a nervului oftalmic care se desprinde în peretele lateral al sinusului cavernos. Are un traiect orizontal între nervul IV (situat superior) şi nervul lacrimal (situat inferior). Pătrunde apoi prin fisura orbitară superioară superior de vena oftalmică, de nervii III, VI şi nazociliar, în afara inelului tendinos Zinn. Prezintă raporturi mediale cu nervul IV şi laterale cu nervul lacrimal. Apoi ajunge între muşchiul ridicător al pleoapei superioare (situat inferior) şi tavanul orbitei (situat superior). Are un traiect spre anterior, superior de muşchiul ridicător al pleoapei superioare şi în partea anterioară sau la jumătatea muşchiului se bifurcă în cele două ramuri terminale: nervul supraorbitar şi nervul supratrohlear.

-nervul supraorbitar trece între muşchiul ridicător al pleoapei superioare şi tavanul orbitei, apoi străbate gaura sau incizura supraorbitară împreună cu vasele supraorbitare. După ce trimite câteva ramuri pentru tegumentul pleoapei superioare şi pentru conjunctivă nervul urcă în regiunea frontală împreună cu vasele omonime, profund de pântecele frontal al muşchiului occipito-frontal şi de muşchiul sprâncenos. Apoi nervul supraorbitar perforează pântecele frontal al muşchiului occipito-frontal şi ajunge să inerveze tegumentul regiunii frontale. De asemenea unele ramuri ajung la mucoasa sinusului frontal. Ramuri sale terminale sunt ramurile palpebrale şi frontale.

-nervul supratrohlear trece între muşchiul ridicător al pleoapei superioare şi tavanul orbitei. După ce emite o ramură anastomotică pentru nervul infratrohlear, trece superior de trohleea muşchiului oblic superior. Împreună cu artera supratrohleară ajunge medial de gaura supraorbitară, dă ramuri pentru tegumentul şi conjunctiva pleoapei superioare şi apoi se dispune profund de muşchiul sprâncenos şi de pântecele frontal al muşchiului occipito-frontal. Are un traiect ascendent în regiunea frontală, perforează pântecele frontal al muşchiului occipito-frontal şi ajunge să inerveze tegumentul regiunii în apropierea liniei mediane.

 1. nervul nazociliar se desprinde din nervul oftalmic în peretele lateral al sinusului cavernos. Are un traiect orizontal, este încrucişat lateral de ramura inferioară a nervului III, apoi străbate peretele sinusului între cele două ramuri ale nervului III. Pătrunde prin fisura orbitară superioară şi prin inelul tendinos comun Zinn în interiorul orbitei. La nivelul inelului tendinos comun nervul se află între cele două ramuri ale nervului III. Iniţial se află lateral de nervul optic, dar pe măsură ce avansează îl încrucişează superior dinspre lateral spre medial, împreună cu artera oftalmică şi ajunge pe faţa laterală a muşchiului drept intern. Apoi trece între muşchiul drept medial (situat inferior) şi muşchiul oblic superior (situat superior) şi are traiect spre anterior pe peretele medial al orbitei. În partea anterioară se termină cu nervul infratrohlear. Ramurile nervului nazociliar sunt:

-nervul etmoidal posterior care străbate canalul etmoidal posterior împreună cu artera etmoidală posterioară şi ajunge să inerveze mucoasa sinusului sfenoidal şi a celulelor etmoidale posterioare;

-nervul etmoidal anterior are traiect împreună cu artera etmoidală anterioară prin canalul etmoidal anterior. Ajunge în fosa craniană anterioară pe marginea laterală a lamei ciuruite a etmoidului şi dă ramuri meningeale anterioare. Străbate apoi gaura etmoidală a lamei ciuruite a etmoidului, lateral de crista galli. La nivelul fosei craniene anterioare vine în raport posterior cu filetele nervilor olfactivi şi superior cu bulbul olfactiv. Ajunge în cavitatea nazală şi coboară prin şanţul nervului etmoidal anterior de pe faţa posterioară a osului nazal şi se împarte în ramuri nazale interne şi nervul nazal extern. Ramurile nazale interne se distribuie prin ramuri mediale pentru mucoasa părţii anterioare a septului nazal şi ramuri laterale pentru mucoasa părţii anterioare a peretelui lateral. Nervul nazal extern continuă nervul etmoidal anterior. El iese la nivelul marginii inferioare a osului nazal apoi coboară profund de partea transversă a muşchiului nazal. Inervează tegumentul aripii nasului, vestibulului nazal şi vârful nasului.

-ramură comunicantă cu ganglionul ciliar pătrunde în unghiul postero-superior al ganglionului.

 -nervii ciliari lungi (2) se află superior de nervul optic şi sunt acompaniaţi de arterele ciliare şi de nervii ciliari scurţi. Ei perforează sclera de la nivelul polului posterior al globului ocular şi apoi trec între coroidă şi scleră, ajungând în partea anterioară la corpul ciliar, iris şi cornee. Conţin fibre simpatice postganglionare care au deutoneuronul în ganglionul cervical superior şi protoneuronul în nucleul ciliospinal (C8-T1).

 -nervul infratrohlear este ramura terminală a nervului nazociliar. Trece între muşchiul oblic superior (situat superior) şi muşchiul drept intern (situat inferior) pe peretele medial al orbitei şi dă o ramură anastomotică pentru nervul supratrohlear. Ajunge apoi inferior de trohleea muşchiului oblic superior şi vine în raport cu anastomoza dintre artera dorsală a nasului şi artera angulară. La 7 mm de marginea supraorbitară nervul dă ramuri pentru tegumentul 1/3 mediale a pleoapelor şi faţa dorsală a nasului, sacul lacrimal, canalele lacrimale, conjunctiva (1/3 medială), caruncula lacrimală.

 1. nervul lacrimal este cea mai subţire ramură a nervului oftalmic, care se desprinde în peretele lateral al sinusului cavernos. El străbate acest perete orizontal, între nervul frontal (situat superior) şi ramura superioară a nervului III. Apoi traversează partea laterală a fisurii orbitare superioare, superior de vena oftalmică şi de nervii III, VI şi nazociliar. Nervul lacrimal este dispus lateral de nervul frontal în afara inelului tendinos comun şi în afara conului muscular. Împreună cu artera lacrimală are un traiect spre anterior pe marginea superioară a muşchiului drept lateral. Primeşte o anastomoză de la nervul zigomatic (care conţine fibre parasimpatice postganglionare pentru glanda lacrimală, care au deutoneuronul căii în ganglionul pterigopalatin şi protoneuronul în nucleul lacrimo-muco-nazal). Străbate glanda lacrimală (dă filete glandulare) şi după ce iese din glandă străbate septul orbitar şi inervează tegumentul şi conjunctiva 1/3 laterală a pleoapei superioare.

 

GANGLIONUL CILIAR

Ganglionul ciliar este un ganglion parasimpatic ataşat  anatomic nervului optic şi funcţional nervului III.

Localizare. Ganglionul este situat în orbită între nervul optic (situat medial) şi muşchiul drept lateral (situat lateral).

Rădăcinile ganglionului ciliar:

 1. Rădăcina parasimpatică este o ramură desprinsă din nervul pentru muşchiul oblic inferior. Ea conţine fibre simpatice preganglionare cu originea în nucleul accesor al oculomotorului (Edinger-Westphal) care fac sinapsă la nivelul ganglionului cu deutoneuronul căii. De aici pleacă fibre postganglionare pentru muşchiul ciliar şi muşchiul sfincter al pupilei (calea eferentă a reflexului de acomodaţie şi a reflexului fotomotor).
 2. Rădăcina simpatică este reprezentată de fibre din plexul pericarotic intern. Acestea sunt fibre postganglionare care au originea în deutoneuronul situat în ganglionul cervical superior. Aceste fibre postganglionare traversează ganglionul şi ajung prin nervii ciliari scurţi la muşchiul dilatator al pupilei (o altă cale mai frecventă ar fi prin nervii ciliari lungi). Protoneuronul căii simpatice este situat în nucleul ciliospinal Budge din măduva spinării C8-T1. Axonii acestora pătrund prin ramuri comunicante în ganglionul stelat, au un traiect ascendent prin lanţul simpatic cervical şi fac sinapsă cu deutoneuronul căii în ganglionul cervical superior.
 3. Rădăcina senzitivă este ramura comunicantă a nervului nazociliar. Această rădăcină conţine fibre somato-aferente generale venite de la globul ocular prin nervii ciliari scurţi care nu fac sinapsă în ganglion şi ajung apoi prin rădăcina senzitivă în nervul nazociliar. Aceste fibre sunt prelungirile periferice ale neuronului pseudounipolar din ganglionul trigeminal.

Ramurile ganglionului ciliar sunt 8-10 nervi ciliari scurţi. Împreună cu arterele ciliare se dispun într-un grup superior de nervul optic şi altul inferior de acesta. După ce emit 15-20 de ramuri, acestea perforează sclera şi ajung în cele din urmă la muşchiul ciliar, muşchiul sfincter al pupilei şi la vasele coroidiene şi iriene. Nervii ciliari scurţi conţin fibre postganglionare parasimpatice şi uneori fibre postganglionare simpatice (când acestea nu străbat nervii ciliari lungi).

 

STRUCTURILE VASCULARE ORBITARE

ARTERA OFTALMICĂ

Artera oftalmică se desprinde din artera carotidă internă în apropierea procesului clinoid anterior şi trece împreună cu nervul optic prin canalul optic, în orbită. Iniţial este infero-lateral de nervul optic, ulterior se dispune lateral. Apoi are un traiect spre medial, între nervul optic (situat inferior) şi muşchiul drept superior (situat superior). Ajungând la nivelul peretelui medial al orbitei ajunge între muşchiul drept intern (situat inferior) şi muşchiul oblic superior (situat superior). Ajunsă în partea anterioară a orbitei, se împarte în artera supratrohleară şi artera supraorbitară. De-a lungul traiectului său, artera este însoţită de nervul nazociliar. Ramurile arterei oftalmice sunt:

1.Artera centrală a retinei  are un traiect scurt în interiorul tecii durale a nervului optic, iar la 1,25 cm posterior de globul ocular pătrunde în nervul optic şi apoi prin lamina cribrosa sclerală în interiorul globului ocular.

 2.Artera lacrimală  are un traiect spre anterior împreună cu nervul lacrimal de-a lungul marginii superioare a muşchiului drept lateral. Dă ramuri pentru glanda lacrimală, ramuri palpebrale laterale şi ramura zigomatică (care poate pătrunde în canalul zigomaticului). Ramura recurentă a arterei lacrimale se anastomozează la nivelul fisurii orbitare superioare cu o ramură din artera meningee medie.

3.Arterele ciliare scurte şi lungi posterioare  însoţesc nervii ciliari lungi, perforează sclera paralel cu nervul optic şi ajung să vascularizeze coroida.

4.Arterele ciliare anterioare se formează din ramurile musculare şi participă la formarea marelui cerc arterial al irisului.

      5.Ramurile musculare

6.Artera supraorbitară trece medial de muşchiul drept superior, superior de muşchiul ridicător al pleoapei superioare şi apoi prin gaura supraorbitală ajunge în regiunea frontală, vascularizând împreună cu artera supratrohleară planurile cutanat, musculo-aponevrotic şi periostul acestei regiuni. Se anastomozează cu ramura frontală a arterei temporale superficiale şi cu artera supratrohleară.

7.Artera etmoidală posterioară pătrunde prin canalul etmoidal posterior în fosa craniană anterioară şi apoi ramurile sale coboară prin lama ciuruită în cavitatea nazală. Artera vascularizează labirintul etmoidal, dura mater a fosei craniene anterioare şi tavanul cavităţii nazale.

8.Artera etmoidală anterioară trece prin canalul etmoidal anterior în fosa craniană anterioară, traversează lama ciuruită a etmoidului, ajunge împreună cu nervul omonim în şanţul de pe faţa posterioară a osului nazal. Participă la vascularizaţia părţii anterioare a peretelui lateral al cavităţii nazale şi a septului nazal.

9.Ramura meningeală ajunge în fosa craniană medie şi vascularizează dura mater.

10.Arterele palpebrale mediale (superioară şi medială) contribuie la formarea arcadelor arteriale palpebrale prin anastomoze cu ramurile palpebrale ale arterei lacrimale.

11.Artera supratrohleară  traversează regiunea frontală, medial de mănunchiul vasculo-nervos frontal.

12.Artera dorsală a nasului trece între trohleea muşchiului oblic superior şi ligamentul palpebral medial, vascularizează sacul lacrimal şi apoi se anastomozează cu artera angulară (ramură a arterei faciale).

 

VENELE OFTALMICE ŞI VENA CENTRALĂ A RETINEI

Venele oftalmice (superioară şi inferioară). Vena oftalmică superioară se formează în partea medială a pleoapei superioare. Urmează traiectul invers arterei oftalmice şi trece prin fisura orbitară superioară şi se varsă în sinusul cavernos.Vena oftalmică inferioară are originea în partea antero-medială a podelei orbitei. Primeşte ca afluenţi vene de la muşchii drept inferior şi oblic inferior, pleoapa inferioară şi sacul lacrimal. Se varsă fie în sinusul cavernos, fie în vena oftalmică superioară. Vena  centrală a retinei străbăte nervul optic şi după ce trece prin spaţiul subarahnoidian drenează fie în vena oftalmică superioară, fie în sinusul cavernos.

×
×
×
×